Teoiric Chaolúcháin Crypto Dominance

Dearcadh gairid ar thrasnú Bitcoin Vs Altcoins

Sula bpléascann muid síos an poll atá Crypto ina cheist duit:

Arbh fhearr leat: 1 Bitcoin nó 1 d'aon chripteacláideacht eile sa 250 barr?

Great, anois bata le do rogha go dtí an deireadh ...

Ó shin i leith fuair Bitcoin aire i 2017, tá samhlacha agus teoiricí eacnamaíocha gan réamhullmhú déanta ag iarraidh Cnuptocururrencies a chainníochtú agus a luacháil. Tá cuid den taighde is mó a bhfuiltear ag súil leis bruite síos go dtí Idirbhearta Luach Líonra (NVT) & Cothromóid an Mhalartaithe (MV = PQ). Mar sin féin, is cosúil go bhfuilimid ag dul suas i ndomhan cripteach, ní mór dúinn an iarracht is mó a dhéanaimid a dhéanamh chun na tailte nach bhfuil ar eolas againn fós a aimsiú.

Cuir isteach an Teoiric Chaolú Crypto Dominance.

Ní fada ó shin, (11 Eanáir, 2018) Scaoil Cúlchiste Feidearálach Naomh Louis staidéar ag éileamh go laghdódh méadú ar Altcoins luach Bitcoin.

“Cuirfidh soláthar méadaithe de Altcoins (Crypto Assets) Bitcoin i bhfeidhm chun Luach a chailleadh.”

Is é an seasamh atá acu ná: ag dul ar aghaidh, méadóidh an margadh criptocurrency trí sciar an mhargaidh de Bitcoin a chaolú trí thionscadail nua a thabhairt isteach ... Go bunúsach, glactar le Caipitliú Margaidh Bitcoin thart ar an leibhéal reatha é. Tá sé an-tábhachtach an méadrach a thabhairt faoi deara a úsáideadh chun an teoiric a “chruthú”.

Dá bhrí sin, de réir na ndaoine aonair a rinne taighde orthu ag cúlchiste Chónaidhme St Louis: déantar luach BitCoin a chíoradh ar a Cheannaireacht Margaidh…

Sampla lasmuigh de chripteo:

Is ionann é seo agus a bheith ag glacadh leis go dtosóidh Apple ag cailleadh luach toisc gur cuideachta ghluaisteáin leictrigh gréine anois é Tesla.

Samhlaigh gur fiú 100,000,000,000 é Apple agus téann Tesla isteach i margaí cothromais na Stát Aontaithe agus tá luach 10,000,000,000 ann. Is fiú 110,000,000,000 an Margadh anois. Tá 90.90% den Mhargadh ag Apple anois, ní 100% roimhe seo.

Abair go dtuigeann Apple 5,000,000,000 agus Facebook anois IPOanna le haghaidh 10,000,000,000 agus go dtéann sé isteach sa mhargadh cothromais. Anois is fiú 125,000,000,000 an Margadh. Is díol spéise go leor é, fiú le Ceannasacht an Mhargaidh a chaolú, go mbeadh Apple fós in ann luach a fháil - ag sleamhnú síos go dtí 84% de cheannasacht an mhargaidh ach fós ag éirí 5% níos luachmhaire.

Is féidir a áiteamh go fiú go bhfuil níos mó brabúis ag baint leis an margadh, go bhféadtar brabúis a dhoirteadh ó na guys nua isteach san úll, gan ach a luach a mhéadú tuilleadh.

Le linn an Pléascadh Crypto deiridh, a mhéadaigh Altcoins go heaspónantúil, bhí an Ceannas Margaidh ag athrú go seasta. Ag an bpointe is déine den rith deireanach, chonaiceamar Bitcoins Market Dominance titim go 32.76% (Eanáir 14, 2018) - agus luach $ 14,000 ag an bpointe sin. Reáchtáil Ethereum an chéad sciar eile den mhargadh (18.32%) nuair a bhí ETH ag trádáil ag $ 1,325. Go bunúsach, bhí 73.06% den mhargadh i measc na 10 dTionscadal is fearr, agus bhí 23.94% ag gach ceann de na 1381 tionscadal eile…

Féach anseo:

14 Eanáir 2018

Lig dúinn gur foghabhálacha a bheidh i gceist - tá margadh 2018 rite agus tá cosán nua againn anois.

Tá 80.5% den Mhargadh i seilbh an 10 Barr anois ag 19.5%.

Is cosúil go mbeadh sé seo frith-iomasach, ós rud é go bhfuil a fhios againn gur thit an BTC 71% i bpraghas beag beann ar a léirthuiscint maidir le Ceannas Margaidh. A fhás i ndáiríre ó 32.76% go 52.5% - méadú 60.25% i nDÍOMHAÍOCHT AN MARGAIDH!

Ach fan nóiméad, fad is a bhí BTC ag fáil ceannas margaidh arís, bhí líon na dtionscadal ar CoinMarketCap ag fás i gcónaí; i ndáiríre, d'fhás sé ó 1,391 go 2,104. Méadú de 51.25% ar líon na dtionscadal amh (má úsáideann muid na hacmhainní ó CoinLib.io, is é an fás i ndáiríre ná 1,391 go 5,522; méadú 297%). * Ar mhaithe le bheith comhsheasmhach ní úsáidfimid ach na méadrachtaí ó CoinMarketCap.

De réir an Teoirice Caolúcháin Crypto Dominance, De réir mar a fhásann méid na sócmhainní Crypto malartacha, caillfidh Bitcoin a Thionchar Margaidh agus sa deireadh thiar a sheasamh tionchair sa chripteo-véarsa. Ní cosúil go bhfuil sé cruinn; go macánta, tá sé go hiomlán mícheart.

Ceannas Margaidh BTC - —— - - Athruithe ar Luach - - - - - Crypto Asset
32.76% - - - - - - - - - - $ 14,000 - - - - - - - - 1,391
51.25% - - - - - - - - - - $ 4,000 - - - - - - - - - 2,104

Ba chóir go gcuirfeadh Ceannas Margaidh BTC brú níos faide síos ó 32.76% i dtreo an chreasa idir 20-25%. Agus fós, mar atá feicthe againn, rinne an margadh freagairt ar shlí eile…

Gence Dibhéirseacht, méadú ar cheannasacht an Mhargaidh agus laghdú comhuaineach ar shuíomh uathúil (Tá 1 as 1,391 níos eisiach ná 1 de 2,104.)

Tá dibhéirseacht laistigh de dhifríocht - an chéad éagsúlacht (thuas) níos measa ansin le héagsúlacht eile a shainaithníomar idir ceannas margaidh agus luach sócmhainne.

Cruthaíonn an forluí seo ar éagsúlachtaí léiriú tríthoiseach comhghaoil ​​idir na luaineachtaí méadracha. (Tá brón orm nach bhfuil an saineolas agam, ar mhúnlaí grafaicí iltoiseacha a chruthú maidir le hidirghaol eacnamaíoch [gnéithe nach fíor focal é seo.]

Go bunúsach, feicimid go raibh líon na dtionscadal ag fás agus go raibh praghas Bitcoin ag cur isteach air féin ag an am céanna. Dá bhrí sin, tosaímid ag tabhairt isteach sócmhainní nua criptithe digiteacha a thabhairt le chéile le díluacháil nó caolú éigin.

Níl sé níos mó ná:

  1. Ionramháil na nAifreann (iontas gan choinne)
  2. Easpa Soiléire Faisnéise
  3. Méid Sóisialta na Airgeadais agus na Matamaitice

Coinnigh suas don dara ceann…

Níl mé ag iarraidh an teoiric seo a íoslaghdú ar chor ar bith. Go deimhin, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na taighdeoirí os cionn ag Banc Cúlchiste Naomh Louis Chónaidhme as solas a shoilsiú ar mhéadracht chripteo-chontráilte a bhíonn coitianta go minic.

Táim, áfach, ag rá go bhfuil sé tábhachtach béim a leagan ar an teoiric atá molta ag St Louis F.R.B. faoi ​​láthair tá sé neamhfhoirfe contúirteach…

Maidir le rud amháin, ní cosúil go bhfuil sé freagrach as an bhfás parabolic deireanach (altcoins / ico). Ina theannta sin, ní dhéanann sé cuntas ar na micra-mhéadrachtaí atá á n-imirt le linn timthriallta na n-iompróirí sna margaí amhantracha sin.

Is é an rud is mó atá ann ná nach bhfuil aon bhealach ann chun cuntas fírinneach a thabhairt i dtaobh an mbeidh ualach ar thionscadal nó ar bheannacht le sócmhainn eile atá comhghaolaithe go scaoilte. Tá sé i bhfad níos dóchúla (i mo shúile) go ndearna aisteoir a bhfuil suim aige in airgeadraí malartacha an margadh trí (Bitcoin) fós (agus is dócha go mbeidh sé ann).

Ent Nóiméad na Fírinne ⚖
Circa: Beyond 2018

Roghnaigh tú cripteán ag tús seo. Bhí do roghanna Dénártha:

Chun Bitcoin nó Gan to Bitcoin.

Má roghnaigh tú aon criptocurrency seachas Bitcoin - impím ort ... ATHRÚ MO MIND. Roghnaigh mé an BTC.

Dóibh siúd agaibh a roghnaigh Bitcoin, is maith leat comhghairdeas a dhéanamh leat… tá tú dóthanach go leor, feasach go leor, agus cróga go leor le tuiscint a fháil ar an áit ar dóigh dúinn a bheith i gceannas agus cad a bheidh sa todhchaí.

Dhúisigh fanacht mo chairde

P.S. Ceist deiridh duit;

Mura bhfuil Bitcoin, cad é?