Ionchais Óige vs Réada an Aosachta pt. 1

Cad a insíonn Staidéar Fadama na hArd-Scoile dúinn faoi Lámhscríbhinní Mheiriceá

íomhá ó Pixabay

D'eisigh an tIonad Náisiúnta um Staidreamh Oideachais an ceathrú tonn sonraí (a mhairfidh mé féin ar a laghad) óna Staidéar Fadaimseartha Ardscoile (HSLS: 09). Cuireadh tús leis in 2009, rianaíonn sé tuairim is 25,000 mac léinn Meiriceánach, óna mbliain úrnua trí 2016 (an chuid is mó de na sonraí reatha a scaoileadh). Cuimsíonn sé na mílte ceist faoi na gráid ard-scoile, na ranganna a ghlac siad, agus na hionchais ghairme, chomh maith le faisnéis ó mhúinteoirí, ó thuismitheoirí, agus ó riarthóirí scoile. Clúdaíonn na suirbhéanna iarchéime clárúchán gairme agus acadúil, stádas pósta, agus rudaí eile do dhaoine fásta.

Tonn 1: Bunbhliain úrnua (2009)

Tosaíonn éagothromaíochtaí ag taispeáint an 9ú grád. Mar shampla, bhíothas ag súil go bhfaigheadh ​​87% de na daltaí a ndearnadh suirbhé orthu níos mó oideachais i ndiaidh na scoile ard, agus ní raibh ach .4% ag súil le titim amach. Ach i measc mac léinn sa chúigil SES is ísle (arna ríomh bunaithe ar ioncam teaghlaigh agus suíomh), bhí 1.1% ag súil le titim amach, mar a rinne 1.1% de na páistí a raibh plean oideachais aonair (POA acu). Níl mé ag rith uimhreacha fós ar thrasbhealach, ach tá an dá stats sin amháin ag teacht chun cinn. Is beag a thosaigh páistí agus páistí bochta a bhfuil riachtanais speisialta acu ar scoil ard agus tá siad dhá uair níos dóichí ná riamh chun machnamh a dhéanamh.

Ceist eile SES: Tá 75% de mhic léinn sa chúigil is airde agus 65% sa dara cúigear is airde ag súil le céim baitsiléara ar a laghad a thuilleamh, i gcomparáid le 40% sa chúigil is ísle. Tá 9% de na páistí sin ag súil le stopadh i ndiaidh comhghleacaithe, i gcomparáid le 2.2% agus 4.8%, faoi seach.

Ach tá roinnt dea-scéala ann freisin; i ndiaidh na mac léinn SES is airde, bhí mic léinn dubh agus mná ag súil le céim Ph.D, MD, dlí, nó gairmiúil eile a fháil, ag 25% de dhaltaí dubha agus 24% de mhná (agus 30% de na mic léinn SES is airde ). Arís, ní rithim na huimhreacha ar thrasbhealach.

Is é ceann de na sonraí seo ná nár cuireadh ceist ar dhaltaí trádála sa chéad bhliain faoi scoileanna trádála. Tá a fhios againn nach bhfuil gach duine sa choláiste, agus ní dóigh liom gur cheart dúinn a bheith ag brú gach duine isteach i gcosán gairme nach bhfuil oiriúnach, go háirithe le costas an choláiste ag ardú i gcónaí. Ach ar an iomlán, deirim gur comhartha maith é go bhfuil ionchais arda ag a lán fear acu astu féin.

Tonn 2: An bhliain shóisearach (2011)

De réir na bliana sóisearaí, tá níos mó mac léinn in ann a bpleananna scoile iar-ard a shainiú (níl 10.2% cinnte, i gcomparáid le 21.6% de úrfhir). Tá 91% ag súil le níos mó oideachais a fháil tar éis na céime - b'fhéidir go méadófar é mar an uair seo, cuireadh oiliúint ghairme san áireamh mar rogha?

Ag an bpointe seo, tháinig méadú beag ar líon na scoláirí a bhí ag súil le titim amach, ó .4% go .6%. D'fhan sé mar an gcéanna do na mic léinn SES is ísle, ach do na daoine sin a bhfuil IEP acu, beagnach dhá oiread é ó 1.1% go 2.0%.

Maidir le SES, tá 84% de mhic léinn sa chúigil is airde agus 70% sa dara cúigear is airde ag súil le céim baitsiléara ar a laghad a thuilleamh, i gcomparáid le 45% sa chúigil is ísle. Is mór an difríocht ann fós. Bhíothas ag súil le 8% de na mic léinn quintile is ísle a gcuid oideachais a chríochnú le hoiliúint ghairme, i gcomparáid le 1.8% agus 3.9% ag na cúigilí is airde agus an dara ceann is airde.

Eascraíonn difríocht mhór eile nuair a bhreathnaítear ar ionchais maidir leis an gcéim Ph.D, M.D., dlí, nó céim ghairmiúil eile a bhaint amach. De réir na bliana sóisearaí, tháinig laghdú 40% ar líon na mac léinn duibhe a bhí ag súil leis seo a bhaint amach, i gcomparáid le laghdú 1/3 i measc na mban baineann agus laghdú 1/4 i measc na mac léinn leis an SES ab airde (ar an iomlán, bhí 32% ann laghdú i measc na mac léinn uile).

Conclúid

Mar sin, cad is brí leis seo go léir? An bhfuil na mic léinn ag iarraidh ró-ard go neamhréasúnach, bunaithe ar a gcumas agus ar a leasanna? Is cinnte gur rith mé isteach mar sin mar mhúinteoir; Bhí roinnt mac léinn agam a raibh fuath acu le matamaitic, le heolaíocht, agus le léamh agus a bhí ag streachailt leo agus bhí mé ag iarraidh a bheith ina ndochtúirí. Ba bhreá liom a gcuid boilgeoga a phléascadh, ach uaireanta is é an rud is fearr le déanamh ná iad a stiúradh i ngairm ghaolmhar, cosúil le bheith mar theicneolaíocht tréidliachta in ionad tréidlia.

Nó an bhfuil sé mar aidhm ag na páistí ard ach go bhfuil múinteoirí, comhghleacaithe, tuismitheoirí agus na meáin á ndíspreagadh dóibh smaoineamh nach féidir leo a spriocanna a bhaint amach? An gcuirtear in iúl dóibh nach féidir le daoine i [cuir isteach an grúpa déimeagrafach] aon rud is mian leo a dhéanamh? An bhfuil sé sroichte ó thaobh airgeadais de chun dul ar aghaidh chun céim a bhaint amach, go háirithe céim ard?

Bunaithe ar m'eispéiris féin, chomh maith le taighde ar mheaitseáil coláiste agus éagothroime ard-ghnóthachtála scoile, abair liom gur meascán é ar fad é. Ní mór d'oideachasóirí, do thuismitheoirí agus do na meáin daltaí a spreagadh, ach iad a chothú i ndáiríre. Mar shampla, mura bhfuil spórt eagraithe foirne agat cheana féin (nó má tá aon phlean agat láithreach le bheith páirteach i gceann), tá seans maith ann nach mbeidh tú i do lúthchleasaí gairmiúil.

Beag beann ar an gcúis, áfach, léiríonn na sonraí seo go bhfuil ár gcuid mac léinn SES is airde ar chonair le leanúint ar aghaidh le bheith sa ghrúpa sin. Is iondúil go mbíonn céimithe sa choláiste, go háirithe iad siúd a bhfuil ardchéimeanna acu, níos mó ná daoine nach céimithe iad. Más mian linn an bhearna rachmais i Meiriceá a laghdú, caithfimid díriú ar thacaíocht a thabhairt d’ionchais iarchéime na mac léinn, lena n-áirítear aon bhacainní a shainaithint atá á gcoinneáil ar ais.

Suas chugainn: ag úsáid tonnta 3 agus 4 le foghlaim a chomhlíon a n-ionchais oideachais.

Is oibrí sóisialta í Emily a bhfuil taithí aici ar theagasc scoile ard, riarachán ceartais choiriúil, forbairt eacnamaíoch, agus cúram altrama cónaitheach, ach is oideachas tánaisteach í a paisean, go háirithe maidir le pobail faoi bhuntáiste, páistí “olc”, agus trasbhealaí. Ina cuid ama shaor, is maith léi taisteal timpeall na Stát Aontaithe agus an domhain chun foghlaim go díreach faoi fhreagairtí neamhbhrabúis agus rialtais ar éagothroime shochaíoch agus oideachais.