ADN Vs BSN

Is céim an-choitianta é BSN a sheasann do Bhaitsiléirí Eolaíochta in Altranas. Is é ADN, ar an láimh eile, Associates Céim in Altranas. I ndáiríre, is féidir leis an dá chéim marc Altra Cláraithe (RN) a thuilleamh duit ach ní hionann iad ach roinnt gnéithe.

Éileoidh an clár ADN go gcaithfidh an mac léinn dhá bhliain a chríochnú agus an clár BSN ag teastáil ceithre bliana iomlána. Mar sin féin, tá go leor cláir Bhaitsiléara luathaithe le haghaidh Altranais nach nglacfaidh ach 1.5 go 2 bhliain le cur i gcrích, is é sin, má tá céim eile Bhaitsiléara críochnaithe ag an mac léinn roimh thús an BSN.

De réir teoirice, cuireann BSN raon staidéir níos saibhre ar fáil a bhaineann le taighde agus le réimsí ábhartha eile cosúil le conas a chuirtear teicneolaíocht i bhfeidhm ar Altranas agus vice versa (faisnéisíocht). Áirítear leis an dá chlár, áfach, Altranas i réimsí Síciatrachta, Sláinte Pobail, Sláinte Mháithreacha & Leanaí, Nua-Naíonáin & Péidiatraice, Sláinte Aosaigh, agus fiú Seaneolaíocht do roinnt scoileanna.

Maidir le hioncam bliantúil, is mó an cumas atá ag BSN roinnt mílte níos mó a thuilleamh i gcomparáid le céimithe ADN mar go bhfuil go leor ospidéal ag lorg céimithe deimhnithe BSN ina bpoist oibre éagsúla seachas ADN. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil níos mó airgid ag céimithe BSN, ach go bhfuil seans níos mó acu dul níos airde sa dréimire gairme. Léirigh staidéar áirithe in 2006 a bhain le hearnáil cúram sláinte California go bhfuil meánmhéid meánach de níos mó ná $ 75,000 ag BSNanna agus go sroicheann ADN $ 70,000 in aghaidh na bliana.

Tá a gcuid láidreachtaí nó buntáistí féin ag an mbeirt acu. Maidir leis an gclár ADN, tá sé níos saoire de ghnáth a ghlacadh ná an BSN. Toisc nach bhfuil ann ach dhá bhliain don fhoghlaimeoir an cúrsa a chríochnú, is léir go bhfuil ADN níos tapúla le críochnú agus go gcaitheann sé níos lú ama don duine atá ag iarraidh a thuilleamh ag an am is luaithe is féidir.

Maidir leis an gcéim BSN, is féidir leat do dhintiúir a chur chun cinn trí chúrsaí speisialtachta agus céimeanna ardchleachtais a ghlacadh a chuirfidh le do Bhaitsiléirí. Tá go leor céimeanna ar fáil mar a bheith mar ainéistéisí altranais agus bainisteoir altranais i measc daoine eile.

Ag brath ar an tír nó ar an stát, tá céatadán na nglacóirí BSN agus na nglacóirí ADN éagsúil. Mar sin féin, is iomaí duine a fuair a n-oileáin ó chéimí ADN a fháil. I gcás formhór na dtíortha san Áis, áfach, tá go leor daoine ag glacadh an bhealaigh BSN níos faide thar an ADN is tapúla chun RN a fháil.

1. Is cúrsa níos tapúla é ADN ná BSN
2. Is rogha níos saoire é ADN seachas BSN ionas gur féidir RN a fháil.
3. Tugann BSN deiseanna níos mó dul chun cinn agus pá níos mó i gcomparáid leis an gcéim ADN.

Tagairtí