Príomhdhifríocht - CBT vs REBT
 

Is dhá chineál síciteiripe iad CBT agus REBT a úsáidtear go forleathan chun cóir leighis a chur ar dhaoine atá ag fulaingt fadhbanna meabhairshláinte. Seasann CBT do Theiripe Chognaíoch Iompraíochta. Seasann REBT do Teiripe Réasúnta Iompraíochta. Caithfear CBT a thuiscint mar scáth-théarma a úsáidtear le haghaidh síciteiripe. Ar an láimh eile, tá REBT ar cheann de na cineálacha síciteiripe a chuaigh i bhfeidhm ar bhunú CBT. Is é seo an príomhdhifríocht idir CBT agus REBT. Déanann an t-alt seo iarracht cur leis an dá mhodh shíceasóipeacha seo agus an difríocht a aibhsiú.

Cad is CBT ann?

Tagraíonn CBT do Theiripe Chognaíoch Iompraíochta. Is modh síciatrach é teiripe iompraíochta cognaíche a úsáidtear chun déileáil le daoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu. Is féidir an teiripe seo a úsáid le haghaidh fadhbanna meabhairshláinte éagsúla. Tá neamhshuim agus neamhoird imní dhá cheann de na fadhbanna is coitianta ar féidir an teiripe seo a úsáid ina leith.

Is é príomh-smaoineamh na teiripe iompraíochta cognaíche ná go bhfuil ár gcuid smaointe, mothúchán agus iompar nasctha go léir. Míníonn sé seo go bhfuil na bealaí ina mbímid ag smaoineamh, ag mothú agus ag iompar féin gaolmhar lena chéile. Anseo, aibhsíonn síceolaithe go speisialta ról ár gcuid smaointe. Creideann siad gur féidir lenár gcuid smaointe tionchar mór a imirt ar ár n-iompar agus ar ár mothúcháin. Sin é an fáth nuair a dhéanann smaointe diúltacha ionradh ar ár n-intinn; tá athruithe iompraíochta agus mothúchánacha i gcorp an duine freisin.

Cabhraíonn CBT leis an duine an tochsal síceolaíoch a mhothaíonn sé nó sí a laghdú trí na smaointe agus an iompraíocht dhiúltach a aithint agus a thuiscint. Cabhraíonn sé freisin leis an duine foirmeacha eile a aimsiú a laghdóidh an anacair shíceolaíoch agus a fheabhsóidh an leas foriomlán.

Difríocht idir CBT agus REBT

Cad é REBT?

Tagraíonn REBT do Theiripe Réasúnach Iompraíochta Iompraíochta. D'fhorbair an síceolaí Meiriceánach Albert Ellis é seo i 1955. De réir Ellis, tá toimhdí éagsúla ag daoine fúthu féin chomh maith leis an domhan thart timpeall orthu. Tá na toimhdí seo an-difriúil ó dhuine go chéile. Mar sin féin, na toimhdí go bhfuil ról mór ag an duine aonair sa tslí a ngníomhaíonn sé agus a imoibríonn sé i gcásanna éagsúla. Anseo, leagann Ellis béim ar an mbonn go bhfuil toimhdí diúltacha ag daoine áirithe agus gur féidir leo sonas aonair a mhilleadh. Ba thoimhdí bunúsacha neamhréasúnacha iad seo. Mar shampla, is é an gá atá le bheith go maith i ngach rud, an gá le grá agus an gá atá le bheith rathúil ná na boinn tuisceana neamhréasúnacha sin.

Trí REBT, múintear don duine aonair an chaoi le sárú a dhéanamh ar an nguais mhothúchánach agus iompraíochta seo trí na toimhdí neamhréasúnacha a thuiscint. Chuige seo, molann Ellis an Múnla ABC ar a dtugtar an teicníc ABC ar chreidimh neamhréasúnacha freisin. Tá trí chomhpháirt de seo. Is iad an teagmhas gníomhachtaithe (an teagmhas is cúis le tochsal), creideamh (an toimhde neamhréasúnach) agus iarmhairt (an tochsal mothúchánach agus iompraíochta a mhothaíonn an duine). Ní hamháin go bhfuil neamhoird intinne i gceist le REBT ach freisin chun cabhrú le daoine aonair a gcuid spriocanna a bhaint amach agus déileáil le cásanna deacra.

Príomhdhifríocht - CBT vs REBT

Cad é an difríocht idir CBT agus REBT?

Sainmhínithe ar CBT agus REBT:

CBT: Tagraíonn CBT do Theiripe Chognaíoch Iompair.

REBT: Tagraíonn REBT do Theiripe Réasúnach Iompraíochta Iompraíochta.

Saintréithe CBT agus REBT:

Téarma:

CBT: Is scáth-théarma é CBT.

REBT: Tagraíonn REBT do mhodh teiripeach ar leith.

Teacht chun cinn:

CBT: Tá fréamhacha CBT in REBT agus CT (Teiripe Chognaíoch).

REBT: Mhol Albert Ellis REBT i 1955.

Eochair Smaointe:

CBT: Is é príomh-smaoineamh na teiripe iompraíochta cognaíche ná go bhfuil ár gcuid smaointe, mothúchán agus iompar idirnasctha agus gur féidir lenár smaointe tionchar a imirt ar ár n-iompraíocht agus ár mothúcháin ar bhealach diúltach.

REBT: Is é an príomhsmaoineamh ná go bhfuil toimhdí neamhréasúnacha ag daoine a mbíonn anacair shíceolaíoch mar thoradh orthu.

Cúirtéis Íomhá:

1. “Uachtanna bunúsacha CBT a dhímheas” ag Urstadt - Photoshop. [CC BY-SA 3.0] trí Vicipéid

2. Institiúid Saol Cothromaithe - Síciteiripe Santa Monica De réir Bliusa (Obair féin) [CC BY-SA 4.0], trí Wikimedia Commons