An tAontas Sibhialta vs Pósadh Aerach

Níl aon dabht ach go bhfuil go leor mearbhaill ann maidir le brí bheacht aontas sibhialta, seachas pósadh aerach. Ní bhíonn an scéal níos fearr nuair a mhaíonn roinnt polaiteoirí go bhfuil siad ag tacú le ceann amháin, a deir ceardchumainn shibhialta, agus, ag an am céanna, go bhfuil siad i gcoinne an chinn eile.
Sainmhínítear pósadh mar an stádas dlíthiúil a n-admhaítear go foirmiúil ag beagnach gach rialtas ar domhan. Díreach mar atá ag na cearta agus na cosaintí atá aici, tá oibleagáidí frithpháirteacha ann freisin. Ciallaíonn pósadh níos mó ná iomlán a eilimintí dlíthiúla. Go cultúrtha, is institiúid í. Is bunchloch riachtanach í an phósadh féin a thugann le fios an grá agus an muinín fhrithpháirteach idir beirt pháirtithe, agus an tiomantas a thug gach comhpháirtí don duine eile.

Sainmhínítear aontas sibhialta mar an stádas dlíthiúil a thugann cosaint dhlíthiúil do lánúineacha, ag leibhéal an stáit amháin. Ní chuireann sé cosaintí cónaidhmeacha eile, céimeanna ardaithe, cumhacht agus slándáil ar fáil, cosúil le cás an phósta. Ba é staid Vermont an chéad cheann sna Stáit Aontaithe chun ceardchumainn shibhialta a chruthú sa bhliain 2000. Tá roinnt stát eile tar éis an chulaith, lena n-áirítear Oregon agus New Jersey a leanúint.

Tá difríochtaí leathana idir aontas sibhialta agus pósadh aerach, mar gheall ar an gcúis shimplí go gcaitear le pósadh aerach, nuair a cheadaítear é, díreach mar aon aontas eile de bheirt dhaoine fásta. Ní mór go mbeadh doiciméad ceangailteach ó thaobh dlí ann, a sholáthróidh go leor cosaintí nach mbeidh ag aontas sibhialta. Mar shampla, is iondúil go dtugtar cúram sláinte do dhaoine aonair atá pósta, cé gur féidir le cuideachtaí aonair iad siúd a áireamh i gceardchumainn shibhialta, ach amháin i gcás stáit ar nós Vermont, áit a bhfuil buntáistí, freagrachtaí agus cosaintí cothroma ag daoine in aontas sibhialta mar atá i bpósadh. Is féidir leat a rá go mbeidh níos lú oibleagáidí ag aontas sibhialta ag an am scaradh, mar ní bheidh sé riachtanach colscaradh a lorg. Is féidir leis seo a bheith ina chúis le coimhlint, toisc nach féidir an dlí a úsáid.

Is fiú a thabhairt faoi deara, sa phobal aerach, go bhfuil an difríocht idir aontas sibhialta agus pósadh aerach, den chuid is mó, tógtha mar ábhar seamanta. Feictear é mar mhodh chun stiogma agus leithlisiú a chur faoi deara i ndáil le cineál gaolta atá an-tromchúiseach cheana féin, idir daoine den ghnéas céanna.

Achoimre
1. Is ceardchumann feidhmithe é pósadh aerach, áit a ndéantar caidrimh den ghnéas céanna a dhéanamh dleathach, agus is ceardchumann neamhchaidreamh é aontas sibhialta.
2. Beidh doiciméad ceangailteach ó thaobh dlí de ag póstaí aeracha, ach ní amhlaidh atá i gcás aontas sibhialta.
3. I bpósadh aerach, beidh ar chomhpháirtí colscaradh a lorg ag idirscaradh (a bhfuil dualgais dhlíthiúla aige), agus in aontas sibhialta, ní gá colscaradh a bheith scaipthe (mar sin níl aon oibleagáidí dlíthiúla).

Tagairtí