Príomhdhifríocht - Turas vs Turas

Baineann turas agus turas le turas nó turas. Mar sin féin, ní féidir an dá fhocal seo a úsáid mar chomhchiallaigh ós rud é go bhfuil difríocht sa chiall atá leo. Is é an príomhdhifríocht idir turas agus turas ná a gcuspóir agus a ré; turas gearr le haghaidh pléisiúir is ea turas ach is turas níos faide é turas a dhéantar ar mhaithe le sainchuspóir ar nós taighde nó taiscéalaíochta.

Cad is Turas ann?

Turas is ea turas a dhéantar ar chúis ar leith. Sainmhíníonn an Oxford Dictionary an turas mar atá

“Turas a rinne grúpa daoine a bhfuil cuspóir ar leith acu, go háirithe iniúchadh, taighde, nó cogadh”.

Sainmhíníonn Foclóir Merriam-Webster é

“Turas déanta le cuspóir cinnte”.

De réir mar a thugann an dá shainmhíniú seo le fios, tagraíonn turas chun turas a bhfuil cuspóir sonrach aige i gcónaí. Uaireanta is féidir leis tagairt a dhéanamh freisin do cheann dian nó guaiseach, atá pleanáilte go forleathan. Mar shampla, is féidir le turas go dtí an Pol Theas a bheith ina thuras dian, a chaithfear a phleanáil go maith. Léigh na habairtí seo a leanas chun brí an turais a thuiscint i gcomhthéacsanna éagsúla.

Tá an t-eolaí óg ar bís dul ar a chéad turas go dtí an Pol Theas áit a mbeidh sé ag déanamh staidéir ar na patrúin aimsire.

Caitheadh ​​an ríocht i ndroch-chaoi nuair a maraíodh prionsa na corónach ar thuras seilge.

Teastaíonn crógacht mhisneach agus misneach uaidh seo.

Le deich mbliana anuas, tá sé thuras taighde ann don limistéar sin.

Tá an fhoireann taighdeoirí ag eagrú turas taighde i gcroílár an Desert Sahára.

Difríocht idir an turas agus an turas

Cad is Turas ann?

Turas gairid is ea turas chun pléisiúir. Is é Oxford Dictionary a shainmhíníonn turas

“Turas nó turas gearr, go háirithe ceann a ghlactar mar ghníomhaíocht fóillíochta”.

Sainmhíníonn Foclóir Merriam-Webster é

“De ghnáth turas gearr a dhéantar chun pléisiúir; turas ”.

Dá bhrí sin, is iad an cuspóir agus an ré na príomhghnéithe a dhéanann an turas difriúil le turas. Cuideoidh na habairtí seo a leanas le brí agus le húsáid an fhocail seo a shoiléiriú.

Chuaigh mé ar thuras gearr go dtí an trá le mo chairde.

Táimid ag dul ar thurais agus ar thurais ghearra roimhe seo, ach an uair seo ní raibh a fhios againn cá fhad a bheadh ​​orainn fanacht amach as an mbaile.

Chuaigh Mariam agus a leanaí ar thuras gearr go Páras; níor chaith siad ach oíche amháin ann.

D'fhógair an múinteoir go scaoilfí a dturas mura n-iompródh siad go maith iad.

Tá cuid againn ag dul ar thuras go dtí an trá an deireadh seachtaine seo; cén fáth nach nglacann tú linn?

Príomhdhifríocht - Turas vs Turas

Cad é an difríocht idir an Turas agus an Turas?

Sainmhíniú:

Turas: Is turas nó turas gearr é turas, go háirithe turas a ghlactar mar ghníomhaíocht fóillíochta

Turas: Is turas é turas a dhéantar chun críche ar leith.

Cuspóir:

Turas: Is éard atá i gceist le turas ná turas a dhéantar le haghaidh pléisiúir, nó mar ghníomhaíocht am fóillíochta.

Expedition: Tá cuspóir sonrach ag turas mar taighde, taiscéalaíocht, etc.

Fad:

Turas: De ghnáth bíonn turas gairid; d'fhéadfadh sé deireadh a chur le cúpla uair an chloig.

Expedition: Bíonn tréimhse ama níos faide ag turas ná turas; d’fhéadfadh go dtógfadh sé roinnt laethanta, seachtainí, míonna nó fiú bliana.

Deacracht:

Turas: Ní turas deacair nó dian é turas.

Expedition: D'fhéadfadh turas a bheith ina thuras dian nó guaiseach.

Pleanáil:

Turas: Ní gá pleanáil mhionsonraithe a dhéanamh ar thuras.

Turas: Go hiondúil tá turas á phleanáil go forleathan.