Cúntóir Feidhmiúcháin vs Cúntóir Pearsanta
  

Is duine oilte é cúntóir pearsanta, ar a dtugtar rúnaí ag roinnt (nach rúnaí stáit é) a dhéanann an saol níos éasca dá gcuid bainisteoirí trína dtábla ama a eagrú, a gceapacháin a sceidealú, a gcomhaid a bhainistiú, a gcuntais a chur in áirithe nó a chur ar ceal chun ligean dá gcuid bainisteoirí obair a dhéanamh saor ó strus agus is fearr is féidir leo. Tá téarma eile ar a dtugtar cúntóir feidhmiúcháin atá níos fusa agus a úsáidtear níos coitianta inniu. Cuireann a lán daoine amú idir an dá theideal seo agus ní féidir leo idirdhealú a dhéanamh idir cúntóir feidhmiúcháin agus cúntóir pearsanta. Féachann an t-alt seo leis na difríochtaí a aibhsiú chun a chur ar chumas duine duine den dá phost a roghnú mar rogha gairme.

Cé go bhfuil roinnt forluí idir an dá phróifíl phoist, tá cúntóir feidhmiúcháin i bhfad níos gairmiúla agus tá scileanna bainistíochta agus oibriúcháin acu atá i bhfad chun tosaigh ar chúntóirí pearsanta. Is iondúil go n-oibríonn cúntóirí feidhmiúcháin do fheidhmeannaigh ardleibhéil ar nós MD nó POF. Meastar go mbeidh ardscileanna réitithe fadhbanna agus scileanna cinnteoireachta ag cúntóirí feidhmiúcháin. Tá siad fostaithe chun cuidiú leis an bhfeidhmeannas a spriocanna a bhaint amach. In ainneoin an chúntóra iarmhír, tá sé coitianta go bhfeicfeadh ÚAanna tionscadail ina n-aonar agus fiú cúntóir pearsanta a bheith acu dóibh. In am trátha, tá cúntóirí feidhmiúcháin ina gcuid an-tábhachtach den eagraíocht agus cumhachtach san ordlathas sóisialta sa chuideachta. Níl aon uaireanta dleachta seasta ag na cúntóirí seo, agus feictear iad ag an oifig ag corr uair an chloig.

Tá an cumas ag ÚO an seó a reáchtáil in éagmais an bhainisteora le tamall anuas. Cé go gcaithfidh sí go príomha saol gairmiúil (agus go minic a saol pearsanta) a bainisteora a eagrú, caithfidh sí aire a thabhairt do ghnóthaí agus do riachtanais ghnó, chun leibhéil arda litearthachta TF a bheith aici. Éilíonn sí freisin go bhfuil scileanna fadhbréitigh agus lámhach trioblóideacha den scoth aici. B'fhéidir go mbeadh ionadh ort go bhfuil sealbhóirí céime MBA sa tionscal lá atá inniu ann. De ghnáth, bíonn céim BBA ag na cúntóirí seo de ghnáth.

Tá níos mó eagraithe ag cúntóirí pearsanta; clár ama an bhainisteora a bhainistiú agus aire a thabhairt do na comhaid ar a bhord. Déanann siad a cheapacháin a sceidealú freisin sa chaoi is go mbeidh sé ag seoltóireacht go réidh don fheidhmeannas ar feadh an lae ar fad, agus ní fheictear é ag caitheamh a chuid ama luachmhaire ag lorg comhad nó ag bainistiú a cheapachán. Ní mór do dhaoine coitianta, seachas feidhmeannaigh, seirbhís chúntóirí pearsanta a sheirbheáil chun go mbeidh siad in ann oibriú ar bhealach saor ó strus agus láimhseálann a gcúntóir pearsanta gach ceist agus ceist ón bpreas agus ó lucht leanúna. Áirítear leis seo scagadh ar ghlaonna isteach, preasráitis a láimhseáil, labhairt leis na meáin, lucht leanúna a láimhseáil, socruithe taistil a bhainistiú agus mar sin de.