Cónaidhm vs Cónaidhm
  

Is téarmaí iad cónaidhm agus cónaidhm chun cur síos a dhéanamh ar shocruithe polaitiúla na dtíortha éagsúla ina dtagann na stáit chomhpháirteacha nó na Ballstáit le chéile chun comhlacht a chruthú. Tugtar cónaidhmeanna ar thíortha áirithe agus is samplaí de chomhdhálacha iad go leor eile, ag brath ar an gcomhaontú idir na ballstáit, chun glacadh le bunreacht na tíre. Féachann an t-airteagal seo leis na difríochtaí a aibhsiú ach mar gheall ar chosúlachtaí agus forluí, tá go leor de na difríochtaí tar éis teacht chun cinn go mór.

Cónaidhm

Is córas polaitiúil é Cónaidhm ina bhfuil cumhachtaí á roinnt idir an rialtas cónaidhme agus na stáit mar atá leagtha amach i mbunreacht scríofa. De réir dealraimh, is cosúil nach bhfuil na stáit nó na cúigí a aontaíonn go gcruthóidh siad cónaidhm faoi rialú an rialtais cónaidhme cé go bhfuil sé de chumhacht acu caidreamh eachtrach a choinneáil le tíortha eile; tá slándáil na mballstát, cosaint, agus airgeadra na tíre i seilbh an rialtais cónaidhme. Tá go leor samplaí den chónaidhm ar domhan, agus is cosúil gur sampla maith é Ceanada ina dtugtar cúigí ar na comhdhamhnaí a tháinig le chéile faoi scáth cónaidhm le bheith aitheanta mar aonán amháin i súile an chuid eile de domhan.

Cónaidhm

Is córas rialachais eile é cónaidhm ina n-aontaíonn na haonaid chomhpháirteacha, cé go gcoinníonn siad a bhféiniúlacht, teacht le chéile le haghaidh nithe a bhaineann le caoithiúlacht riaracháin agus nach n-aontóidh siad ach cumhachtaí sonraithe a aistriú chuig an rialtas láir. Déantar é seo chun éifeachtúlacht níos fearr a bheith acu agus ar chúiseanna slándála. I gcónaidhm, tá na comh-aonaid cumhachtach agus is cosúil go bhfuil siad ag rialú an rialtais láir. Ar bhealach, tá an socrú seo cosúil le heagraíochtaí idir-rialtasacha ar nós an Aontais Eorpaigh mar tá neamhspleáchas fós ag na ballstáit. Thosaigh na Stáit Aontaithe mar chónaidhm, ach le daingniú an bhunreachta ag na ballstáit ceann ar cheann, rinneadh cónascadh de ina dhiaidh sin.

Cad é an difríocht idir Cónaidhm agus Cónaidhm?

• Is socrú polaitiúil é Cónaidhm ina gcoinníonn na ballstáit a neamhspleáchas agus a bhfuil an chosúlacht air go bhfuil siad ag rialú an rialtais láir.

• I gcónaidhm, éiríonn an t-eintiteas nua ina stát ceannasach, agus is stáit iad na ballstáit ar mhaithe le cúirtéis amháin.

• I gcónaidhm, ní mór do na Ballstáit na rialacha arna ndéanamh ag an rialtas láir a dhaingniú agus ní dlí é go dtí go mbeidh sé rite ag na comhábhair.

• Ar an láimh eile, is dlíthe iad féin na rialacha a dhéanann an rialtas láir agus éiríonn siad ina gceangal ar na saoránaigh a chónaíonn sna ballstáit.

• Is socrú é an cónaidhm nuair nach stát ceannasach é an figiúr polaitiúil nua agus, i gcás cónaidhm, is stát-náisiún é an t-eintiteas nua

• Is cumann scaoilte de chomhaltaí é cónaidhm ag teacht le chéile mar áis áit a bhfuil cónaidhm ina aontas níos doimhne de stáit.