FTA vs PTA

Tá athrú tagtha ar amanna ó ré an chogaidh fuar, agus mar sin tá an trádáil idir tíortha. Cé go bhfuil comhlacht domhanda ann chun rialú a dhéanamh ar thrádáil idir tíortha ar a dtugtar an Eagraíocht Trádála Idirnáisiúnta, tá an cleachtas seo ag tíortha de réir cóireáil tosaíochta nuair a thagann siad chun bheith ina mball de thíortha chun cabhrú le méadú a dhéanamh ar thrádáil earraí agus seirbhísí. Is iondúil go gcloistear dhá théarma PTA agus FTA maidir le trádáil idir tíortha an lá seo. Is coincheapa comhchosúla iad seo agus dá bhrí sin tá a lán mearbhaill ar intinn daoine comónta maidir le cad is brí leo i ndáiríre, agus má tá siad mar an gcéanna, cén fáth go bhfuil dhá acrainm ann chun na críche céanna chun naisc thrádála a fheabhsú.

Cad is PTA ann?

Seasann an PTA don Chomhaontú Trádála Tosaíochta, agus is comhaontú eacnamaíoch é idir na tíortha rannpháirteacha chun feabhas a chur ar mhéid na trádála trí na taraifí idir na tíortha rannpháirteacha a laghdú de réir a chéile. Ní bhaintear na bacainní ar thrádáil ar fad, ach taispeántar rogha i leith tíortha rannpháirteacha i gcomparáid le tíortha eile ar fud an domhain. Tá imeacht ón EDT sa mhéid go laghdaítear go suntasach dleachtanna agus taraifí. Tá sé mar aidhm ag an WTO taraifí agus dleachtanna céanna a bheith acu i dtrádáil idirnáisiúnta idir tíortha ach i gcás PTA, laghdaítear na taraifí seo i bhfad níos mó ná mar a cheadaíonn GATT.

Cad is FTA ann?

Seasann FTA do Chomhaontú Saorthrádála, agus meastar é a bheith ina chéim ard sa trádáil idir na tíortha rannpháirteacha de bhloc trádála. Is tíortha iad seo a aontaíonn deireadh a chur le bacainní saorga agus taraifí i dtrádáil idir na tíortha rannpháirteacha. Is mó an seans go mbeidh bloc trádála den mhéid seo ag tíortha a roinneann naisc chultúrtha agus naisc gheografacha. Is é bloc amháin den sórt sin an tAontas Eorpach ina ndéantar trádáil saor in aisce a chleachtadh idir tíortha an aontais.

Cad é an difríocht idir FTA agus PTA?

Is é an aidhm atá ag PTA agus ag FTA ná an rud céanna a dhéanamh, ach bíonn an PTA i gcónaí mar phointe tosaigh agus is é FTA an sprioc deiridh atá ag tíortha rannpháirteacha i mbloc trádála. Cé go bhfuil sé mar aidhm ag PTA taraifí a laghdú, tá sé mar aidhm ag FTA deireadh a chur le taraifí ar fad.

Naisc Ghaolmhara:

1. Difríocht idir Bacainní Taraife agus Bacainní Neamhtharaife

2. Difríocht idir GATT agus GATS