GCF vs LCM

Is coincheapa tábhachtacha iad GCF agus LCM a mhúintear i ranganna matamaitice sóisearacha. Is coincheapa tábhachtacha iad seo sa mhatamaitic a úsáidtear fiú i ranganna níos déanaí chun ceisteanna níos déine, níos déine a réiteach, rud a chiallaíonn go bhfuil sé riachtanach a thuiscint cad is brí leis an dá théarma seo agus an difríocht idir an dá cheann seo.

GCF

Ar a dtugtar an Fachtóir Coiteann is mó freisin, tagraíonn sé don fhachtóir is mó a bhíonn ag dhá uimhir nó níos mó. Is é an toradh a bhíonn ar na príomhfhachtóirí go léir atá i gceist leis na huimhreacha seo. Lig dúinn é seo a fheiceáil trí shampla.

16 = 2x2x2x2

24 = 2x2x2x3

Tá trí 2 i gcoitinn leis an dá uimhir, agus dá bhrí sin is é 2x2x2 = 8 an GCF

LCM

Chun an t-Iolrú Coiteann is Ísle a thuiscint, ní mór dúinn a fháil amach cad iad na hiolraitheanna. Is uimhir í atá iolrach de 2 uimhir nó níos mó. Mar shampla, más iad 2 agus 3 na huimhreacha a thugtar dúinn, 0, 6, 12, 18, 24…. iad na hiolracha den dá uimhir seo.

Is léir ansin gurb é Least Common Multiple an uimhir is lú (gan nialas san áireamh) atá iolrach den dá uimhir. Sa sampla seo ar ndóigh, tá sé 6.

Tugtar LCM freisin ar an slánuimhir is lú is féidir a roinnt leis an dá uimhir a thugtar. Anseo,

6/2 = 3

Agus 6/3 = 2.

Ós rud é go bhfuil 6 inroinnte ag 2 agus 3, is é an LCM 2 agus 3 é.

Tá an difríocht idir GCF agus LCM féinmhínithe. Cé gurb é GCF an líon is mó a roinntear idir fachtóirí dhá nó níos mó uimhreacha, is é LCM an uimhir is lú is féidir a roinnt leis na huimhreacha (nó níos mó). Chun 2M nó níos mó a fháil den LCM nó den GCF, is gá iad a chur san áireamh.