Difríocht idir Ollscileanna agus Mótair

Ollscileanna vs Fine Motor

Tá gá le scileanna mótair le go bhféadfaidh duine úsáid a bhaint as a gcuid matáin chnámharlaigh go héifeachtach i gcur chuige sprioc-threoraithe. Mar sin féin, beidh éagsúlacht mhór i scileanna mótair ó thaobh feidhmiú ceart na hinchinne, na n-alt, an chnámharlaigh, agus an córas néarógach níos tábhachtaí fós. Is minic a fhoghlaimítear scileanna mótair ar feadh an tsaoil, ach is féidir le míchumais difear mór a dhéanamh dóibh; tá forbairt éifeachtach mótair riachtanach. Bheadh ​​forbairt ar ghluaiseacht agus ar chomhordú géaga duine. Ní amháin sin, bheadh ​​scileanna láidre, cothromaíochta, agus réamhaisnéise á bhforbairt. Tá dhá chineál i scileanna mótair, mar atá: scileanna mótair comhlána agus scileanna mótair mótair. Pléifear na difríochtaí eatarthu tuilleadh san alt seo.

De réir sainmhínithe, is iad na scileanna mótair mótair na scileanna a foghlaimíodh agus a fuarthas nuair a bhíonn duine fós ina leanbh go dtí an luath-óige, atá mar chuid d'fhorbairt mótair an duine aonair. Nuair a shroicheann leanbh dhá bhliain d'aois, beidh siad in ann seasamh suas, siúl, rith, agus siúl suas an staighre. Forbraítear scileanna den sórt sin le linn na luath-óige agus leanfar ar aghaidh leo a bheith á rialú ar feadh na mblianta forbartha go dtí go mbeidh siad fásta. Tá sé sábháilte a rá go dtagann mór-scileanna mótair ó ghrúpa ollmhór matán agus gluaiseacht an choirp iomláin. Baineann scileanna mínluaileacha le comhordú gluaiseachtaí matáin sa chorp cosúil leis na súile, na toes, na méara, srl. Cuireann siad ar chumas duine scríobh, rudaí beaga a thuiscint, agus éadaí a cheangal. Feabhsaíonn scileanna mótair dáiríre neart, mótarfheithicil, agus deaslámhacht i lámha.

Difríocht idir Scileanna Comhlán agus Mótarfheithiclí-1

Is féidir measúnú a dhéanamh ar scileanna mótair agus oll-mhótair. Is féidir leat do pháiste a thabhairt chuig teiripeoir ionas gur féidir leo tástálacha comhiomlána mótair a rith ar do pháiste. Déantar measúnú air seo ag baint úsáide as scála Peabody Motor, ar a dtugtar PDHS-2 den chuid is mó. Bheadh ​​ar do pháiste seasamh suas de réir mar a threoraíonn an teiripeoir é. Tá sé seo le measúnú a dhéanamh ar a seasamh fos, a éilíonn orthu tástáil 30-mír a dhéanamh a dhéanfadh measúnú ar a n-áit chomh maith. Is féidir le leanaí a gceann a ardú agus de réir a chéile suí ina seasamh. Bheadh ​​ar do leanbh crawláil ansin, seasamh, agus siúl. Is é seo an measúnú ar chumas do pháiste bogadh le roinnt cúnaimh, cosúil leis na páistí eile a n-aois. Níl le déanamh agat ach comhoibriú le do theiripeoir agus iad ag measúnú cúblála réad do pháiste. Ina theannta sin, déanfaidh an teiripeoir seiceáil ar chumas do pháiste liathróid a chaitheamh, a ghabháil, agus liathróid a chiceáil. Ar deireadh, déanfaidh siad tástáil ar chumas amhairc amhairc mótair. Is fearr a scrúdaítear scileanna mótair mhín linbh nuair a bhíonn an páiste ar scoil. Is féidir leat iarraidh orthu míreanna a thógáil suas, amhail cnaipí, sopanna, mirlíní, nó bloic, agus iad a chur i gcoimeádáin. Is féidir na míreanna seo a chur i mugaí, i bprócaí, i mboscaí, nó i gcopaí. Abair le do pháiste an bloc a chairn - cabhróidh sé seo leat a gcumais mhínluaileacha a chinneadh. Ansin, seiceáil a n-ionramháil twist. Iarr orthu na prócaí éagsúla a oscailt os a chomhair, agus abair leo na claibíní a scriú ar ais. Ar deireadh, iarr ar do pháiste a léine a bhrú nó a gcuid bróg a cheangal.

Tá scileanna ollmhóra mótair agus mínluaileacha riachtanach do fhorbairt fhisiceach agus mheabhrach linbh. Is é an rud is féidir leat a dhéanamh ná cur leis na scileanna mótair seo trí ghníomhaíochtaí a ionchorprú i saol do pháiste. Is féidir scileanna mótair a fhorbairt trí pháipéar agus criáin a thabhairt dóibh; cuirfidh sé seo le deaslámhacht a lámha. Roghnaigh gníomhaíochtaí ar féidir leo a lámha a choinneáil gnóthach. Maidir le scileanna mótair comhlána, is féidir leat ligean do do pháiste súgradh lasmuigh le liathróid. Gníomhaíocht mhaith eile a bheadh ​​ann ná iad a thabhairt chuig an bpáirc agus ag súgradh sa chlós súgartha díreach cosúil leis na páistí eile.

Achoimre:

1. Déantar scileanna mótair a fhoroinnt ina ollscileanna mótair agus ina scileanna mótair mótair.
2. Forbraítear ollscileanna mótair le linn na tréimhse naíonachta, agus forbraítear scileanna mótair mín le linn na réamhscolaíochta.
3. Is féidir leis an PDHS-2 scileanna mótair a mheas, agus is féidir scileanna mótair a sheiceáil trí nithe a chur i gcoimeádán ar leith chomh maith le trí chúbláil.
4. Is féidir scileanna mótair comhlána a fheabhsú trí ligean do pháiste súgradh le liathróid nó sa chlós. Is féidir scileanna mótair a fheabhsú trí lámha an linbh a choinneáil gnóthach.

Tagairtí

  • https://childdevelopmentresources.wordpress.com/tag/motor-milestones/
  • http://www.funeducationalapps.com/2013/04/dexteria-jr-improves-fine-motor-ot-skills-in-children-app-review.html