Baineann idirphlé agus díospóireacht ghrúpa le malartú faisnéise idir daoine aonair maidir le topaic áirithe. Tá sé mar aidhm acu plé sláintiúil a tháirgeadh agus fíricí agus tuairimí riachtanacha a thabhairt. Mar sin féin, tá nádúr níos inmharthana ag an gcéad cheann acu mar tá rialacha níos déine ann maidir le fráma ama agus modh labhartha.

Cad is Pléghrúpa ann?

Bunaithe ar a haineolaíocht, is é sin “plé” (Laidin), is minic a bhriseann pléiteoirí grúpa topaic chun peirspictíochtaí éagsúla a scrúdú. Sa chiall seo, is éard atá i gceist le plé grúpa malartú cairdiúil smaointe a thugann níos mó solais don ábhar. Tá cead ag na rannpháirtithe a dtuairimí a chur in iúl agus a gcuid tuairimí a chuíchóiriú go cuí mar phríomhsprioc an ghrúpa ná tuiscint níos soiléire a bheith acu ar an gceist roghnaithe.

Is iad seo a leanas na cineálacha comhchoiteanna díospóireachta grúpa de réir an mhodha iompair: • Struchtúrtha

Roghnaíonn údarás ábhar go sonrach agus déantar fráma ama a leithroinnt. • Neamhstruchtúrtha

Déanann na rannpháirtithe cinneadh ar thopaic agus ní shocraítear an fráma ama go docht. • Rólghlacadh

Ní mór do na pléiteoirí a dtuairimí a chur in iúl laistigh de pharaiméadair a róil ar leith. • Le Ceannaire Ainmnithe

Éascaíonn ceannaire ainmnithe sreabhadh an phlé agus déanann sé achoimre ar phríomhsmaointe.

Cad is Díospóireacht ann?

Tháinig an focal “díospóireacht” ón réimír Laidin, “dis-“, a chuireann “cúlú” agus “battere” in iúl, rud a chiallaíonn “chun troid”. Dá réir sin, is argóint idir dhá ghrúpa nó daoine aonair é díospóireacht. Is comórtas foirmiúil é de ghnáth a léiríonn an méid eolais agus na scileanna réasúnaíochta atá ag na taobhanna eile. Ní mór do na féichiúnaithe a seal a ghlacadh chun dul i ngleic le príomhphointí sonraithe na foirne eile. Dá bhrí sin, ní mór do rannpháirtithe a bheith an-tógtha le lochtanna a bhrath i argóintí an taobh eile.

Is iad seo a leanas na cineálacha coitianta díospóireachta: • Lincoln-Douglas

Tugtar dhá dhíospóireacht na bhfear air seo freisin toisc nach bhfuil ach cainteoir amháin ó gach campa. Osclaíonn an cainteoir dearfach an díospóireacht. • Frisnéis

Tá beirt nó triúr ball i ngach foireann agus tosaíonn an taobh dearfach leis an díospóireacht. • Aon fhrisnéis

Tá beirt nó triúr ball i ngach foireann agus tá deis ag gach duine acu iad a fhrisnéis ach an chéad chainteoir dearfach a dhúnann lena óráid fhrisnéise. • Oregon-Oxford

Tá beirt nó triúr ball ó gach taobh. Osclaíonn an chéad chainteoir dearfach, a dhéanfaidh an chéad chainteoir diúltach a cheistiú, lena gcás ar fad. Ina dhiaidh sin cuirtear an dara cás diúltach i láthair ag an dara cainteoir diúltach a dhéanfaidh, ina dhiaidh sin, an chéad chainteoir dearfach nó an dara cainteoir dearfach a cheistiú.

Difríochtaí idir Plé Grúpa agus Díospóireacht 1. Sprioc Plé agus Díospóireachta Grúpa

Is é príomhaidhm díospóireachta grúpa tuiscint níos soiléire a bheith agat ar an topaic roghnaithe. Ar an láimh eile, déantar díospóireacht chun a fhíorú an bhfuil seasamh áirithe níos inchreidte ná a mhalairt. 1. Foirmiúlacht

Murab ionann agus díospóireachtaí, níl comhráití grúpa chomh foirmiúil toisc nach bhfuil rialacha dochta acu maidir le clúdach topaice, am, casadh, modh labhartha agus daoine eile. 1. Post

Is léir go bhfuil na seasaimh chontrárthacha i dtosach díospóireachta cé nach bhfuil gá le dhá thuairim eile chun plé grúpa a thosú. 1. Comórtas

I ndíospóireacht, tá buaiteoir agus fear caillte na himeartha cé go bhfuil amanna ann nuair a bhíonn na torthaí tarraingteach. Maidir le díospóireachtaí grúpa, níl na rannpháirtithe in iomaíocht lena chéile ionas nach gcaithfidh siad a bheith buartha faoi phointí a fháil. 1. Lucht Féachana / Éisteachta

Bíonn lucht féachana ag lucht féachana a éisteann le buntáistí agus le míbhuntáistí saincheist. Tá ról níos éighníomhaí ag na héisteoirí toisc nach féidir leo páirt a ghlacadh san argóint. Ar an taobh eile den scéal, is féidir go mbeidh lucht féachana ag an lucht féachana agus nach mbeadh lucht éisteachta acu agus dá mbeadh éisteoirí acu, fáiltíonn cuid de na díospóireachtaí roimh ionchur uathu. 1. Ag Tógáil Géara

Ní mór do rannpháirtithe i ndíospóireacht a seal a ghlacadh i gceart chun smaointe a chur amach. Os a choinne sin, níl rialacha ag na daoine i bplé grúpa maidir le casadh a dhéanamh. 1. Comhar

Tá níos lú comhoibrithe i ndíospóireachtaí toisc go gcaithfidh na taobhanna eile tuairimí a ionsaí nó a chosaint. Dá bhrí sin, uaireanta is féidir urlabhra ionsaitheach a léiriú. A mhalairt ar fad, is minic a bhíonn comhráite grúpa níos comhoibríche toisc go bhfuil sé i gceist acu dearcadh níos cuimsithí agus níos cruinne a fháil ar ábhar. 1. Castacht

Tá díospóireacht níos casta den chuid is mó toisc go bhfuil níos mó ullmhúcháin, sonraí agus róil i gceist. Maidir le plé grúpa, is féidir é seo a dhéanamh níos spontáineach le níos lú treoirlínte agus eochairfhocal. 1. Áitimh

Ní mór d’fhéichiúnaithe a chur ina luí ar an lucht éisteachta go dtógfaidh siad a n-taobh fad is a bhíonn sé mar aidhm ag pléiteoirí grúpa faisnéis a roinnt. 1. Conclúid

Críochnaíonn díospóireachtaí le conclúid shonrach a léiríonn an taobh buaiteach ach ní féidir conclúidí sainiúla a bheith ag plé grúpa mar nach bhfuil buaiteoir ná fear caillte na himeartha ag an deireadh.

Plé an Ghrúpa vs Díospóireacht: Cairt Comparáide

Achoimre ar Dhíospóireacht ar Leabhair Phlé an Ghrúpa


 • Baineann idirphlé agus díospóireacht ghrúpa le malartú faisnéise idir daoine aonair maidir le topaic áirithe.
  Is éard atá i gceist le plé grúpa malartú cairdiúil smaointe idir daoine.
  Is iad na cineálacha coitianta díospóireachtaí grúpa de réir stiúradh an mhodha ná: rólghlacadh struchtúrtha, neamhstruchtúrtha, agus le ceannaire ainmnithe.
  Is iad na cineálacha díospóireachta coitianta ná Lincoln-Douglas, Rebuttal, One Rebuttal, agus Oregon Oxford.
  Tá sé mar aidhm ag díospóireachtaí grúpa smaointe a roinnt agus d’fhonn díospóireachtaí a chur ina luí orthu.
  I gcomparáid le díospóireachtaí grúpa, tá díospóireachtaí níos foirmiúla, níos casta agus níos argónaí.
  Murab ionann agus díospóireachtaí grúpa, ní mór dhá thaobh eile a bheith ag díospóireachtaí.
  Ní mór d’iarrthóirí casadh go cuí agus ní gá do phléiteoirí grúpa.
  De ghnáth ní thagann deireadh le díospóireachtaí grúpa le conclúid shonrach agus déantar díospóireachtaí.

Tagairtí

 • Creidmheas íomhá: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Education_Session_group_discussion_06.jpg/640px-Education_Session_group_discussion_06.jpg
 • Íomhá creidmheasa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Flickr_-_World_Economic_Forum_-_BBC_Debate_-_Annual_Meeting_of_the_New_Champions_Tianjin_2008_%281%29.jpg/640px-Flickr_-_World_Economic_Forum_-_BBC_Debate_-_Annual_Meeting_of_the_New_Champions_Tianjin_2008_%281%29 .jpg
 • Edwards, Richard. Díospóireacht Iomaíoch. Nua-Eabhrac: Alpha, 2008. Priontáil.
 • Galanes, Gloria agus Adams Katherine. Plé Grúpa Éifeachtach. Nua-Eabhrac: McGraw Hill, 2013. Priontáil.
 • Wolfson, Jonathan. An Díospóireacht Mhór. Naperville: Lightning Bolt Press, 2012. Priontáil.