HND vs B.A.

Dhá Dioplóma agus céim ardcháilíochta ardcháilíochta faoi seach iad an Dioplóma Náisiúnta Ard agus Baitsiléir Ealaíon.

HND
Is é atá i “HND” ná acrainm le haghaidh “Ard-Dioplóma Náisiúnta.” Bronntar é sa Ríocht Aontaithe. Is cáilíocht dioplóma í agus úsáidtear í chun ligean isteach in ollscoileanna. Tá sé cothrom leis an gcéad agus an dara bliain de chúrsa céime trí bliana in ollscoil. Tá dhá leibhéal nó modúl HND ann. Glacann na hollscoileanna le mic léinn sa dara bliain nó sa tríú bliain acu i gcúrsa ceithre bliana. Is minic a thugtar “breisithe air seo”. Tar éis na dtrí bliana, is féidir go mbeidh dhá chéim dhifriúla ag mac léinn: HND agus céim Onóracha. Tá an córas seo infheidhme i Sasana, sa Bhreatain Bheag agus i dTuaisceart Éireann. Tá sé comhionann le leibhéal 5 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

Is cáilíocht BTEC, nó gnó agus teicneolaíochta í an HND. Is é Edexcel a bhronnann é. Is féidir HND a chomhlánú i gcúrsa dhá bhliain, lánaimseartha nó i gcúrsa bliana lánaimseartha, tar éis duit an teastas náisiúnta níos airde a fháil. Tar éis don dioplóma a bheith críochnaithe, is féidir leis na daltaí “HND” a úsáid i ndiaidh a n-ainmneacha. Déantar an HND a ghrádú de réir an GNVQ. Tá an HND in Albain difriúil. Bronnann Údarás Cáilíochtaí na hAlban é. Is ionann an HND agus leibhéal 8 ar Chreat Creidmheasa agus Cáilíochta na hAlban.

B.A.
Seasann “B.A.” do “Baitsiléir Ealaíon.” Is cúrsa fochéime é do na healaíona liobrálacha. Céim Bhaitsiléara is ea í agus tógann sé trí nó ceithre bliana ag brath ar an tír ar leith. I dtíortha an Aontais Eorpaigh críochnaítear é i dtrí bliana. A B.A. a úsáidtear go coitianta do na céimeanna; B.A. gnáthchéim nó B.A. (Onóracha).

Sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn, tá an B.A. bronntar céim ar mhic léinn na n-ealaíon liobrálach amháin, ach i roinnt ollscoileanna mar Oxford agus Cambridge agus Baile Átha Cliath, tá an córas difriúil. Sna hollscoileanna seo, tá an B.A. tugtar céim do mhic léinn a bhfuil an scrúdú críochnaithe acu cheana féin sna healaíona nó san eolaíocht.

Sna Stáit Aontaithe, tá B.A. Seasann sé do “Baitsiléir Ealaíon” nó A.B. atá mar “Artium baccalaureus.” Is céimeanna fochéime iad seo a thugtar go háirithe do mhic léinn teanga, litríochta, mata, eolaíochtaí sóisialta, daonnachta, staire, srl.
Achoimre:

1. Seasann “HND” do “Ard-Dioplóma Náisiúnta”; Seasann “B.A.” do “Baitsiléir Ealaíon.”
2.Cáilíocht ghnó agus teicneolaíochta is ea an HND agus B.A. Is cúrsa fochéime é do na healaíona liobrálacha, lena n-áirítear litríocht, mata, eolaíochtaí sóisialta, stair, daonnachtaí, etc.
3. Is féidir HND a chomhlánú i gcúrsa dhá bhliain, lánaimseartha nó i gcúrsa bliana lánaimseartha, tar éis Ardteastas Náisiúnta a fháil. A B.A. Is cúrsa trí bliana nó ceithre bliana é ag brath ar an tír.
4. Go bunúsach is dioplóma Eorpach é HND a bhronn Sasana, an Bhreatain Bheag, Tuaisceart Éireann agus Albain; a B.A. san Eoraip, san U., agus san Áise, etc.

Tagairtí