HR vs Gaol Poiblí (PR)

Is téarmaí a bhíonn go minic go minic sa domhan corparáideach iad AD agus Caidrimh Phoiblí nó PR. Baineann eagraíocht úsáid as an dá cheann chun torthaí infheistíochta a uasmhéadú. Seasann Acmhainní Daonna d’acmhainní Daonna agus baineann sé le hoibrithe nó le fostaithe eagraíochta, cé go bhfuil sé anois tar éis tagairt a dhéanamh do chumas daonna náisiúin ar fad. Tá PR gearr ar chaidreamh poiblí agus baineann sé le húsáid éifeachtach a bhaint as polasaithe agus straitéisí chun íomhá mhaith den chuideachta a chruthú i measc na ndaoine. Tá difríochtaí idir an dá théarma atá aibhsithe san alt seo.

AD

Mar a thugann an t-ainm le fios, déileálann HR le daoine mar acmhainní díreach cosúil le polasaithe agus straitéisí amhábhar agus pleananna bainistíochta chun éifeachtúlacht na hacmhainne seo a mhéadú chun níos mó brabús a ghiniúint don eagraíocht. Tugtar bainistíocht daonna nó bainistithe air seo freisin a fhéachann le táirgiúlacht na bhfostaithe a mhéadú trí aire a thabhairt dá riachtanais agus pleananna a dhréachtú chun aire a thabhairt dá leas. Is sócmhainn d'aon chuideachta iad fostaithe sona agus ábhar agus tá na torthaí ann le go bhfeicfidh gach duine iad i dtéarmaí táirgiúlachta méadaithe a mbeidh táirgeadh níos airde mar thoradh air.

PR

Is feidhm thábhachtach do chuideachta ar bith inniu caidreamh maith a choinneáil leis na daoine lasmuigh den eagraíocht, go háirithe an preas agus na meáin. Ábhar leathan is ea PR a chuimsíonn na hoibreacha a dhéanann an eagraíocht i réimse na leasa shóisialaigh chun íomhá fhabhrach na cuideachta a chruthú in aigne na ndaoine. Is bealach é PR go héifeachtach chun idirphlé oscailte a choinneáil leis an domhan lasmuigh trí phreaseisiúintí, feachtais sna meáin agus fógraí chun fanacht i radharc an phobail. Tá an-tábhacht ag baint le híomhá inniu d'aon chuideachta agus níl aon acmhainn spártha chun an cuspóir seo a bhaint amach