Baineadh úsáid as an téarma hipirtéacs le tríocha bliain anuas chun feidhmiúlacht na foirme traidisiúnta den téacs líneach a leathnú. Tugtar líneach ar rud a leanann cosán seicheamhach mar leabhar a léitear de ghnáth ó thús go deireadh, rud a leanann ord seicheamhach. Mar gheall ar dhul chun cinn sa teicneolaíocht agus ar éabhlóid an idirlín, áfach, tá deis ag ríomhchláraitheoirí bealaí i bhfad níos sofaisticiúla a fhorbairt chun téacs traidisiúnta mar hipirtéacs a léamh. Ní cheadaítear ach ábhar nó faisnéis tras-innéacsaithe a neadú laistigh de chipíní téacs mar thagairtí a chuirfeadh ar chumas an léitheora gluaiseacht ó áit amháin go suíomh eile laistigh den doiciméad céanna nó doiciméad eile. Is suipéad de hipirtéacs é Hypermedia a úsáidtear i gciall i bhfad níos leithne agus níl aon bhac air a bheith bunaithe ar théacs. Is téarmaí coibhneasta iad an dá cheann ach úsáidtear iad i gcomhthéacsanna difriúla nuair a bhaineann sé le feidhmchláir ilmheán.

Cad is Hipirtéacs ann?

Is uirlis chrostagairtí cumhachtach é Hipirtéacs a bhfuil sé mar aidhm aige rochtain a thiomáint ag an úsáideoir ar shaibhreas aigéin faisnéise comhcheangailte statach nó dinimiciúil i bhformáid leictreonach. Go simplí, is féidir le hipirtéacs tagairt a dhéanamh do théacs simplí simplí ina bhfuil naisc chun teacht ar smutáin téacs eile laistigh den doiciméad céanna nó difriúil. Soláthraíonn sé bealach chun faisnéis a eagrú agus a chur i láthair ar bhealach atá inrochtana go héasca ag na húsáideoirí deiridh. Tá sé níos cosúla le huirlis atá á stiúradh ag an úsáideoir chun faisnéis théacsúil a léiriú atá nasctha le chéile chun níos mó solúbthachta agus níos mó smachta a sholáthar. Ligeann sé seo d'úsáideoirí nó do léitheoirí bogadh ó shuíomh amháin go suíomh eile trí hipearnasc nó naisc “téigh go”. Nascann naisc le nóid le doiciméid eile agus is iondúil go gcuirtear luch i bhfeidhm orthu nuair a chliceálann luch nó feiste pointeála eile orthu.

Cad is Hypermedia ann?

Is é atá i Hypermedia ná síneadh ar hipirtéacs a úsáideann ilfhoirmeacha meán, mar shampla téacs, grafaicí, seichimh fuaime nó físe, grafaicí fós nó gluaisteacha, srl. bunaithe ar an téacs. Leathnaíonn sé cumais na gcóras hipirtéacs trí naisc chlóbhuailte a chruthú laistigh de leathanaigh ghréasáin chun gréasán faisnéise neamh-líneach idirnasctha a chruthú ar féidir leis an úsáideoir teacht air agus idirghníomhú leis chun taithí ilmheán níos fearr a fháil. Is é an cineál hipearbhrúite is coitianta naisc íomhá atá nasctha go minic le leathanaigh ghréasáin eile. Úsáidtear é i réimse feidhmchlár ó réiteach fadhbanna agus taighde cáilíochtúil go staidéar leictreonach agus foghlaim sofaisticiúil.

Difríocht idir Hipirtéacs agus Hypermedia

Sainmhíniú

Tagraíonn Hipirtéacs go simplí do théacs ina bhfuil naisc le smutáin eile téacs a n-aistrítear an t-úsáideoir dóibh de ghnáth trí chliceáil luch nó eochair-chlib. Tá na doiciméid nasctha le chéile trí hipearnasc a ligeann d'úsáideoirí léim ó dhoiciméad amháin go doiciméad eile laistigh de na leathanaigh ghréasáin chéanna nó éagsúla. Tá Hypermedia, ar an láimh eile, ina shíneadh ar an téarma hipirtéacs a úsáidtear ar bhealach comhchosúil ach amháin nach bhfuil sé teoranta d’eilimintí téacs. Go deimhin, tá eilimintí difriúla meáin nó moirfeolaíochtaí amhail fuaim, íomhánna, fístéipeanna, agus grafaicí gluaisteacha nó gluaiseachta i hypermedia.

Ionadaíocht

Is líonra doiciméad idirnasctha é Hipirtéacs agus meáin eile dá dtagraítear trí naisc eatarthu. Is féidir leis ábhar statach nó dinimiciúil a bheith ann i bhformáid leictreonach. Is é an t-ábhar statach an t-ábhar is féidir a sheachadadh go díreach chuig na húsáideoirí deiridh gan aon mhodhnú, ach d'fhéadfadh ábhar dinimiciúil a bheith faoi réir athraithe bunaithe ar ionchuir úsáideoirí. Is é Hypermedia an chéad leibhéal eile de thaithí ilmheán a leathnaíonn an coincheap de naisc hipirtéacs chun ní amháin téacs a chuimsiú ach réimse leathan eilimintí ilmheán eile ar nós fuaime, físe agus grafaicí.

Teicneolaíocht

Cé go n-úsáidtear an téarma hipirtéacs go forleathan i gcomhar leis an nGréasán Domhanda, tá an teicneolaíocht thart timpeall ó aois go chéile. Tá an teicneolaíocht hipirtéacs bunaithe ar idirghníomhaíocht dhaonna amháin trí uirlisí crostagairteacha láidre ar a dtugtar hipearnasc. Éascaíonn sé úsáid éifeachtach téacs agus nasc agus conas é a chur i bhfeidhm ar an nGréasán Domhanda. Tá teicneolaíocht Hypermedia bunaithe ar fhoirmeacha neamh-líneacha meán a chuimsíonn ní hamháin gnáth-théacs ach eilimintí ilmheán eile chun do thaithí ilmheán fhoriomlán a fheabhsú. Is mór an dul chun cinn é an teicneolaíocht Hypermedia i réimse an oideachais.

Iarratais

Téann teicneolaíocht Hipirtéacs thar an ngnáthchliceáil agus rochtain ar naisc “dul go” ó shuíomh amháin go suíomh eile ar an idirlíon. Is féidir an tsamhail hipirtéacs a chur i bhfeidhm ar raon leathan feidhmeanna agus ní hamháin go bhfuil an dinimic a nascann an hipirtéacs teoranta don idirlíon amháin. Go deimhin, is féidir é a chur i bhfeidhm ar staidéar leictreonach, ar iniúchadh litearthachta agus ar thaighde cáilíochtúil. Is féidir sainmhíniú a thabhairt ar chur i bhfeidhm Hypermedia mar líonra de dhoiciméid idirnasctha atá nasctha le chéile trí uirlisí crostagairteacha forleathana ar nós hipirtéacs. Is é an Gréasán Domhanda an sampla is fearr de hypermedia.

Hipirtéacs vs Hypermedia: Cairt Comparáide

Achoimre ar Hipirtéacs agus Hypermedia

Leanann na téarmaí hipirtéacs agus hypermedia struchtúr den chineál céanna ina bhfuil nóid atá idirnasctha le naisc ach amháin i gcórais hypermedia. Is é an príomhdhifríocht ná an chaoi a gcuirtear i bhfeidhm iad. Úsáidtear Hipirtéacs chun ábhar ilmheán a léiriú i bhformáid téacs leictreonach ach comhcheanglaíonn hypermedia hipirtéacs agus ilmheáin araon chun rochtain a sholáthar ar shaibhreas faisnéise i seicheamh neamhlíneach de ghnáth. Is é atá i gceist le hipearbhrú ná feidhmiúlacht na n-eilimintí ilmheán a leathnú chun an t-ábhar a dhéanamh níos idirghníomhaí agus níos inrochtana ná riamh. Tá an smaoineamh iomlán ar an nGréasán Domhanda bunaithe ar choincheap na hipirtéacs agus na hipearmheitile.

Tagairtí

  • Creidmheas íomhá: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Html-source-code3.png
  • Creidmheas íomhá: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/HTML.svg/515px-HTML.svg.png
  • Nielsen, Jakob. Ilmheáin agus Hipirtéacs: An tIdirlíon agus Beyond. Burlington: Morgan Kaufmann, 1995. Priontáil
  • Delany, Paul agus George P. Landow. Hypermedia agus Staidéir Liteartha. Cambridge: MIT Press, 1994. Priontáil
  • Brusilovsky, Peter, et al. Hipirtéacs Oiriúnaitheach agus Hypermedia. Berlin: Springer, 2013. Priontáil