BAD IHRM vs Intíre

Seasann “HRM” do “bhainistíocht acmhainní daonna” a bhfuil dhá phríomhchineál ann: an Idirnáisiúnta HRM nó IHRM, agus an HRM Intíre nó HRM go soiléir. Mar sin cén difríocht atá idir an dá chóras bainistíochta seo?

Faoin ainm féin, ba cheart go mbeadh smaoineamh agat cheana féin go n-oibríonn IHRManna go hidirnáisiúnta nó thar theorainneacha náisiúnta, ach go n-oibríonn a chontrapháirtí intíre laistigh de theorainneacha socraithe, áitiúla, náisiúnta. I dtaca leis sin, táthar ag súil freisin nach leanann na IHRM níos mó rialacha agus rialachán ach freisin go bhfuil beartais idirnáisiúnta níos déine acu siúd a bhaineann le cánachas ag suíomh idirnáisiúnta oibre, prótacail fostaíochta, riachtanais teanga, agus ceadanna oibre speisialta. Maidir le BADanna áitiúla, baineann na rialacha agus na rialacháin atá le leanúint le cánachas áitiúil agus le saincheisteanna a bhaineann le gnáthfhostaíocht.

Tá dearcadh níos leithne ag IHRManna toisc go ndéanann eagraíochtaí idirnáisiúnta freastal ar thrí chineál nó catagóir éagsúla fostaithe: HCNanna, PCNanna agus TCNanna. Is fostaithe iad saoránaigh HCN, nó náisiúnaigh ó thír óstach, atá fós ina saoránaigh den náisiún ina bhfuil brainse cúnta eachtrach na heagraíochta bunaithe faoi láthair. Is iad na PCNanna, nó náisiúnaigh na dtíortha tuismitheora, na expatriates a oibríonn i náisiún eile seachas a dtír bhunaidh. Ar deireadh, is daoine pearsanra rialtais nó pearsanra ar conradh míleata iad na TCTanna, nó náisiúnaigh tríú tíortha. Níl an pearsanra ar conradh ag déanamh ionadaíochta ar an gconraitheoir (an rialtas) ná ar an náisiún aíochta.

Ós rud é go ndéileálann IHRM go minic le expatriates, ba cheart don bhainisteoir IHRM comhairle a chur ar an mbainisteoir sin dul i mbun seisiúin tumoideachais agus oiliúna speisialta a chabhróidh leo dul in oiriúint don tír eachtrannach. Tá sé seo contrártha don suíomh traidisiúnta BAD nach bhfuil gá leis an gcineál seo oiliúna a thuilleadh. Is féidir go dtabharfaí níos mó airde freisin ar an eitleán mar scolaíocht as a chuid leanaí féin agus as deiseanna speisialta fostaíochta don chéile.

Tá níos mó rioscaí i gceist freisin i IHRM toisc go bhfuil níos mó fachtóirí seachtracha i gceist. Ní mór don bhainistíocht a bheith réidh chun aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí má tá an t-easaontas ag dul i laghad. D'fhéadfadh tosca eile cosúil le ceangail taidhleoireachta idir an tír thionscnaimh agus an tír óstach difear a dhéanamh freisin do na dálaí oibre. D'fhéadfadh na buntáistí a bhaineann leis na PCNanna agus na TCNanna a bheith faoi dhó freisin má éiríonn na rátaí malartaithe airgeadra mífhabhrach go tobann.

Achoimre:

1.Beidh IHRM ag oibriú thar theorainneacha náisiúnta agus feidhmíonn HRManna intíre laistigh de na teorainneacha.
2. Tá níos mó feidhmeanna ag CMManna agus tá siad faoi réir rialacha idirnáisiúnta níos déine agus tá siad níos nochtaí do raon níos leithne gníomhaíochtaí seachas BAD tí.
3.In IHRM, tá athrú leanúnach ann do shraith níos leithne peirspictíochtaí.
4.I IHRM, tá níos mó airde á thabhairt don leas comhlach nó d'fholláine phearsanta an fhostaí.
5.Tá níos mó rioscaí i gceist le IHRM ná sa HRM baile.

Tagairtí