Uimhreacha Réasúnacha vs Uimhreacha Réasúnacha

Is fíoruimhreacha iad an uimhir réasúnach agus an uimhir neamhréasúnach. Is luachanna iad an dá rud a sheasann do chainníocht áirithe feadh chontanam ar leith. Ní cupán tae gach duine é Math agus uimhreacha, mar sin uaireanta bíonn sé mearbhall ar roinnt daoine idirdhealú a dhéanamh idir cé acu réasúnach agus cé acu uimhir neamhréasúnach atá i gceist.

Uimhir Réasúnach

Is éard atá i gceist le huimhir réasúnach ná aon uimhir ar féidir í a chur in iúl mar chodán de dhá shlánuimhir x / y áit nach bhfuil y nó an t-ainmneoir nialas. Toisc gur féidir leis an ainmneoir a bheith cothrom le duine, is féidir linn a thabhairt i gcrích gur uimhir réasúnach gach slánuimhir. Díorthaíodh an focal réasúnach ar dtús ón gcóimheas focal mar arís is féidir iad a chur in iúl mar chóimheas x / y ós rud é gur slánuimhreacha iad an dá cheann.

Uimhir Neamhréasúnach

Is iad na huimhreacha neamhréasúnacha mar a thugann a ainm le fios ná na huimhreacha sin nach bhfuil réasúnach. Ní féidir leat na huimhreacha seo a scríobh i bhfoirm chodáin; cé gur féidir leat é a scríobh i bhfoirm deachúlach. Is ionann uimhreacha neamhréasúnacha agus na huimhreacha réadúla sin nach bhfuil réasúnach. I measc samplaí d'uimhreacha neamhréasúnacha tá: an cóimheas órga agus an fhréamh chearnach de 2 toisc nach féidir leat na huimhreacha seo go léir a chur in iúl i bhfoirm chodáin.

Difríocht idir Uimhreacha Éagóracha agus Réasúnacha

Seo a leanas roinnt difríochtaí gur cheart a fhoghlaim faoi uimhreacha réasúnacha agus neamhréasúnacha. Ar dtús, is uimhreacha réasúnacha iad uimhreacha ar féidir linn a scríobh mar chodán; Tugtar neamhréasúnach ar na huimhreacha sin nach féidir linn a chur in iúl mar chodáin, díreach cosúil le pi. Is uimhir réasúnach í uimhir 2, ach níl a fréamh cearnach. Is féidir a rá go cinnte gur uimhreacha réasúnacha iad na slánuimhreacha go léir, ach ní féidir a rá go bhfuil gach neamh-slánuimhir neamhréasúnach. Mar a luadh thuas, is féidir uimhreacha réasúnacha a scríobh mar chodáin; ach is féidir é a scríobh mar dheachúlacha freisin. Is féidir uimhreacha neamhréasúnacha a scríobh mar dheachúlacha ach ní codáin.

Is féidir le breathnú ar an méid atá luaite thuas a bheith réidh le máistreacht a fháil ar an difríocht idir an dá cheann seo.

Go hachomair: • Is uimhreacha réasúnacha iad gach slánuimhir; ach ní gá go gciallódh sé go bhfuil na neamh-slánuimhreacha go léir neamhréasúnach. • Is féidir uimhreacha réasúnacha a shloinneadh mar chodán agus mar dheachúlacha; is féidir uimhreacha neamhréasúnacha a chur in iúl mar fhoirm dheachúil ach ní i bhfoirm chodáin.