605px-tuairisceoir

Luaigh Gorge Snell, tráchtaire do mheáin na Stát Aontaithe, nach tráchtearra é an iriseoireacht agus tuairisciú á dhéanamh. Is dócha gur bhuail sé an ingne ar a cheann. Le raidhse suíomhanna gréasáin anois i láthair ar fud an Idirlín, agus gach ceann acu ag iomaíocht leis an gceann eile chun an 'scoop' a scaoileadh, tá an t-idirlíon faoi 'thuairisciú.' Níl suim ag formhór na ndaoine íoc as na tuairiscí nuachta faigheann siad, mar sin tá an tIdirlíon anois mar an 'áit cheart' le haghaidh tuairiscithe.

Is iad an teilifís agus an raidió, freisin, na chéad roghanna do dhaoine nuair a bhíonn forbairt in áit ar bith ar domhan. Cibé an tubaiste nádúrtha é, timpiste eitleáin, nó gníomh sceimhlitheoireachta, is iad seo na meáin a roghnóidh an pobal i gcoitinne. Tá Twitter ag teacht go tapa mar mheán chun ‘Breaking News’ a tharchur, agus baineann go leor daoine cáiliúla agus daoine mór le rá le Twitter aon uair is mian leo rud éigin a dhéanamh go poiblí láithreach. Is meán eile é stádas Facebook áit a gcuirtear nuashonruithe ar fáil. Is díol spéise é go bhfuil na meáin chlóite thraidisiúnta, cosúil le nuachtáin agus irisí, in easnamh anois i ‘thuairisciú’ mar go bhfuil reports sean ’acu cheana féin nuair a thugann siad reports tuairiscí nuachta’.

Dá bhrí sin, feicimid gurb é an Tuairisceoir an duine a thuairiscíonn ar ócáid ​​a bhíonn ar siúl in áit ar bith ar domhan. Ní chuireann sé / sí a dtuairim ná a n-anailís leis an tuarascáil. Mar sin féin, murab ionann agus iriseoireacht, bheadh ​​‘faoi’, nó ‘faoi bhun’, i gceist leis an nuacht. Is féidir leis céimeanna a bheith i gceist le himscrúdú, anailís, agus tráchtaireacht nó tuairim shimplí. Téann iriseoir trí na céimeanna seo go léir nuair a scríobhann sé píosa. I gcás teagmhais eitleáin, dhéanfadh an t-iriseoir roinnt céimeanna níos faide ná tuairisciú a dhéanamh ar an méid a tharla. Dhéanfadh sé imscrúdú ar stair na dtimpistí don tsamhail aerlíne nó aerárthaigh sin, agus labhródh sé faoi na saincheisteanna cothabhála, etc.

Dá bhrí sin, is téarma an-leathan é an iriseoireacht. Cuimsíonn sé na daoine go léir atá ag obair sa réimse sin. Sna meáin nuachta, seachas na tuairisceoirí, tá iliomad feidhmeanna oibre eile ann a bhfuil baint acu le scaipeadh faisnéise a bhaineann le nuacht. Áirítear eagarthóirí, ancairí teilifíse, tuairisceoirí agus grianghrafadóirí san iriseoireacht. I dtéarmaí simplí, is féidir linn a rá go sábháilte gurb é an Iriseoireacht an téarma uilíoch, agus go ndéanfadh Tuairisciú fothacar den chruinne seo. Dá bhrí sin, is cinnte gur cuid den Iriseoireacht é an tuairisciú seo.

Go hiondúil tugann Tuairisceoirí an nuacht, agus is féidir leo a bheith ina láithreoirí ar an Teilifís freisin. Is féidir go bhféadfadh Iriseoir feidhmiú mar Tuairisceoir freisin, ach de ghnáth ní fheidhmíonn Tuairisceoirí mar Iriseoirí. Chuirfeadh tuairisceoir nuacht ar fáil don Iriseoir, a dhéanfadh anailís air ansin, a dhéanfadh é a imscrúdú, agus a thabharfadh é don tuairisceoir chun é a chur i láthair, nó, i gcásanna áirithe, d'fhéadfadh sé é féin a chur i láthair. Go praiticiúil, is féidir linn a fheiceáil, ar na meáin nuachta, go bhfuil go leor iriseoirí ina thuairisceoirí freisin mar go bhfuil a gcuid clár teilifíse imscrúdaithe, tuairime nó dírithe acu féin, ach ní fheidhmíonn tuairisceoirí mar Iriseoirí. Is samplaí maithe de Iriseoirí iad Anderson Cooper, Christiana Amanpour, agus Wolf Blitzer atá ag obair do CNN. 2

Tuairisciú agus Tráchtaireacht

Feicimid go bhfuil imscrúdú, anailís agus tuairimí i gceist le tráchtaireacht iriseoirí. Tá iriseoirí a scríobhann nó a dhéanann an tráchtaireacht faoi dhliteanas as an méid a deir siad, agus ní mór dóibh cloí le rialacha eitice iriseoireachta. Ní mór dóibh é sin a dhéanamh go laethúil, beagnach. Tá sé loighciúil toisc, cé go bhfuil go leor imeachtaí ar siúl ar fud an domhain gach lá, tá an méid a dúradh faoin ócáid ​​agus a chúlra ríthábhachtach. Le himeacht ama, bíonn claonadh ag lucht éisteachta agus lucht féachana muinín áirithe a fhorbairt san iriseoir maidir lena liofacht, agus is féidir leis / léi tionchar mór a imirt ar an dóigh a dtuigeann siad na himeachtaí a tharlaíonn go háitiúil, go réigiúnach, go náisiúnta nó ar fud na cruinne. Chuirfeadh Iriseoirí difriúla caighdeáin feabhais éagsúla i bhfeidhm maidir le heitic iriseoireachta a chur i bhfeidhm agus, dá bhrí sin, ní mór don phobal a bheith ar an eolas faoin difríocht seo freisin.

Bealach eile chun breathnú ar an ábhar seo ná na meáin nuachta a roinnt ina dhá chuid: nuacht agus tuairimí. Bheadh ​​nuacht bainteach le Tuairisceoirí, agus bhainfeadh Tuairim le hIriseoirí. Is díol spéise é, nuair a dhéanann Iriseoirí clár teilifíse nó raidió, go dtugann siad cuireadh do aíonna a dtuairim agus a n-anailís a dhéanamh freisin. Uaireanta, léiríonn an rogha a dtabharfar cuireadh dóibh a dtuairimí agus a roghanna féin, ach creidtear go ndéanann siad amhlaidh chomh maith agus is féidir agus iad ag iarraidh cloí le heitic iriseoireachta.

Leanann Iriseoirí éagsúla caighdeáin dhifriúla. I gcás Tuairisceoirí, ní mór dóibh tuairisciú a chothromú uaireanta. Má éilíonn imeacht a tharlaíonn scéalta nó leaganacha de dhá thaobh eile a chur i láthair, d'fhéadfadh sé sin a dhéanamh. Thabharfadh sé seo le fios conas a bhraitheann dhá thaobh éagsúla an teagmhas céanna. Caithfidh colúnaí atá ina Iriseoir roinnt dathanna a chur leis an mír nuachta a bhfuil sé ag tagairt dó, nó anailís a dhéanamh air, ó dhearcadh ar leith a bhaineann leis. Is féidir leis an gcolúnóir an dá thaobh den scéal a chur i láthair freisin ach go praiticiúil, is gnách go mbeadh an chuid is mó den cholúnaí ag claonadh i dtreo dearcadh amháin níos mó ná an dearcadh eile.

Ar ndóigh, scríobhann na colúnaithe faoin nuacht nuair a thuairiscítear é cheana féin mar tugann siad léargas maith machnamhach ar an tsaincheist atá idir lámha. Chomh fada is a bhaineann lena dtuairim, is é sin an cuspóir a scríobhann siad an colún. Seachas sin, gan tuairim a thabhairt, ní bheadh ​​ann ach tuairisc nuachta gan aon dearcadh ar chor ar bith. Is díol spéise é, nuair a chuireann go leor Iriseoirí a dtuairimí in iúl, go measann roinnt daoine go bhfuil siad claonta. Mar sin féin, ní gá go bhfuil siad claonta. Is cuid dá bpost é. Tá siad ceaptha chun a ndearcadh a léiriú, cibé taobh atá ann.

Tá dearcadh áirithe ag Fox News, agus léiríonn go leor de na Iriseoirí a léiríonn é an dearcadh sin. Tá aicme eile Iriseoirí ag cainéil teilifíse eile a oibríonn dóibh a mbeadh dearcadh difriúil acu. Ní tuairisceoirí amháin iad, agus sin an fáth a bhfuil tuairim acu ar gach mír nuachta a mheasann siad a bheith ábhartha. Chuir siad ar aghaidh é, mar aon lena ndearcadh ar amharc ar imeachtaí. Tá sé an-nádúrtha go mbeadh tuairimí difriúla ag Iriseoirí éagsúla maidir le ginmhilleadh, claonadh gnéis, agus nithe eile dá leithéid, agus mar iriseoirí, tá siad saor in aisce iad siúd a chur in iúl agus iad ag trácht ar na hábhair seo. Is iomaí uair a bhraitheann an lucht féachana go bhfuil tua éigin ag cainéal nuachta le meilt, agus sin an fáth go bhfuil siad ag cur isteach ar pháirtí áirithe. Níl ann ach tuairim agus conas a fheiceann siad rudaí óna bpeirspictíocht. Níl ann ach Iriseoireacht agus tá sé faoi cheangal a bheith difriúil ó thuairisciú. 3

Caighdeáin a Choinneáil

Tá an colúnaí, nó an Iriseoir, ar ndóigh, á rialú ag na rialacha céanna leis na Tuairisceoirí nuair a thagann sé chun a gcuid scéalta a bhunú ar fhíorais fhíoraithe. Ní mór don cholúnaí cur leis na fíricí mar atá siad sa scéal. Is féidir leis a thuairim a chur in iúl, ach ní féidir leis, agus níor chóir dó, a bheith ag súgradh le fíricí agus le figiúirí, mar is ionann iad agus réaltacht an cháis, nó na hócáide, agus tógtar ar an tuairim agus an anailís iomlán orthu seo mar bhonn. Fiú má tá colúnaí ag lua duine éigin eile, ní mór na sonraí faoin luachan seo a fhíorú ar dtús chun a bharántúlacht a fháil amach. Sa chás go ndéantar roinnt earráidí, níor chóir go mbraithfeadh an colúnaí cúthail ar an méid a dúirt sé a cheartú agus an fhaisnéis a cuireadh i láthair go mícheart a cheartú.

Cé go bhfuil caighdeáin uilíocha ann a gcaithfidh na colúnaithe, agus Iriseoirí eile a dtuairim a thabhairt ina leith, nach mór a leanúint, d’fhéadfadh a sraith rialacha agus caighdeán féin a bheith leagtha síos ag gach asraon nuachta dá Iriseoir agus caithfear iad a leanúint ag a gcuid foirne agus Iriseoirí a oibríonn ag na meáin chumarsáide seo. Caithfear leanúint le fiosrúchán iriseoireachta is cuí agus é a choinneáil laistigh de theorainneacha cuibheas. Ar an gcúis seo, níl saoirse gan teorainn ag na Iriseoirí cibé rud is mian leo a rá nó a scríobh.

Le himeacht ama, forbraíonn coilíneoirí agus Iriseoirí ar Theilifís, agus meáin eile, lucht leanúna áirithe agus mar sin bíonn claonadh ag na léitheoirí agus ag an lucht féachana caidreamh pearsanta a fhorbairt leo. Ag croílár an chláir, is é an cumas atá acu a dtuairim féin a chur in iúl agus tuairim na ndaoine a leanann iad a chur in iúl. Fiú mura ndéanann sé sin, tá muinín ag an lucht féachana agus ag na léitheoirí as a dtuairim, agus tá siad sásta go mbeidh siad treoraithe aige chun a bpeirspictíocht féin a fhorbairt maidir leis na nithe a bhfuiltear ag plé nó á bplé. 4

Dá bhrí sin, cé go bhfuil cruinneas fíorasach agus fíorú fíorasach ag croílár tuairiscithe agus Iriseoireachta araon, feicimid go bhfuil go leor spáis ar fáil san Iriseoireacht chun tuairim duine a chur in iúl a léiríonn taobh áirithe do shaincheisteanna éagsúla. Mar sin féin, ag cuimhneamh go bhfuil teidlíocht ann maidir le cuibheas agus riachtanas fiosrúcháin iriseoireachta cuí, a thabharfadh treoir agus teorainn le scríbhneoireacht an Iriseora, agus cur i láthair Teilifíse nó Raidió. Tá na Tuairisceoirí faoi cheangal ag caighdeáin cuibheas agus tá siad níos fearr as dhá thaobh den scéal a thaispeáint, nó a chur i láthair, más cosúil go bhfuil dhá leagan den ócáid ​​chéanna ann.

Tagairtí

  • 1 Greenslade, R. (2009). Ní hionann tuairisciú agus iriseoireacht, agus is é an ceann deireanach a chaithfimid a chosaint. The Guardian.
  • 2 Difríocht idir Iriseoir agus Tuairisceoir. (2016). Brú Beag.
  • 3 Hendrich, (2013). An difríocht idir tuairisciú agus tráchtaireacht. An Collegian.
  • 4 Duffy. (2009). Mhínigh an difríocht idir tuairisceoir agus colúnaí! Matt J. Duffy.
  • https://simple.wikipedia.org/wiki/Journalist
  • https://simple.wikipedia.org/wiki/Journalist