Leagan vs Luí

As na briathra neamhrialta ar fad, tá dhá cheann acu a chuireann mearbhall ar dhaoine is mó. Coinníonn daoine ar aghaidh le botúin a dhéanamh idir leagan agus suite gan fiú é a thuiscint. Tarlaíonn sé seo mar gheall ar na cosúlachtaí idir bríonna an dá bhriathar ag leagan agus ag luí. Tugann an t-alt seo léargas níos dlúithe ar leagan agus suite chun deireadh a chur leis an mearbhall mar intinn na léitheoirí uair amháin agus do chách.

Leagan / Tuata

Is é an leagan an rannpháirtí tuata atá ann faoi láthair agus is briathar claochlaitheach é a chiallaíonn go gcuireann tú scíth nó go gcuireann tú rud nó réad i bhfeidhm. Leagtar an aimsir chaite a bhí ann roimhe seo. Is éard is leagan ann ann ná gníomh a léiríonn an chaoi ar leag duine duine nó a cuireadh ar leataobh é nó a chuir duine i bhfeidhm é. Úsáid leagan i gcónaí nuair a bhíonn gníomh ann chun duine nó rud éigin a chur síos. Mar sin tá sé i gcónaí ag leagan an cairpéid, ag leagan síos an soghluaiste ar an leaba, ag leagan an othair ar an sínteán, agus mar sin de. Tá tú ag leagan an bhileog leapa ar an leaba.

Luí / Luigh

Ag luí as luí is focal é a bhfuil dhá bhrí dhifriúla leis. Cé gur brí é bréag a insint, is é an bhrí atá le hathléimniú nó dul isteach i suíomh scíthe atá léirithe ag an mbriathar neamhionann atá ina luí. Tá an rannpháirtí atá ann faoi láthair ina luí, agus bainfidh tú úsáid as luí chun a léiriú go bhfuil duine éigin nó rud éigin ag teacht chun cinn nó go bhfuil sé i riocht scíthe. Féach na samplaí seo a leanas.

• Tá Bob ina luí ar an tolg

• Tá do mhadra suite ar an doormat

• Phioc Helen suas an leanbh ag caoineadh a bhí ina luí ar an gcré

Leagan vs Luí

• Is briathar é an leagan a bhíonn gníomhach agus a éilíonn ar dhuine duine éigin eile nó rud éigin a chur ina luí nó i riocht atá ag teacht chun cinn. Tugann an chearc uibheacha le fios go bhfuil an chearc ag obair chun uibheacha a tháirgeadh. Tá an maid ag leagan an tábla don dinnéar sa bhaile, nó tá an t-ordú á leagan ag an bhfreastalaí ar an mbord don chustaiméir is ea an briathar ceart atá le húsáid.

• Is as bréag a luíonn sí ina luí agus is é atá i gceist leis seo ná a bheith ina luí nó a bheith ag seasamh arís.

• Má tá duine ag seasamh in athuair, deir tú go bhfuil sé suite ar an tolg nó ar an leaba. Bhí an tuarascáil bhliantúil suite ar thábla an phríomhoide.

• Má tá tú ag leagan, tá sé i gceist agat rud éigin a leagan síos ach nuair atá tú suite, tá tú díreach ag cur scíthe nó ag athléimniú.