Príomh-uimhreacha vs Uimhreacha Ilchodach

Is féidir le Math a bheith spraíúil dóibh siúd a thuigeann na coincheapa ach is féidir leis a bheith ina ghránna dóibh siúd a thógann é go cas. Baineann sé seo go han-mhaith le coincheap uimhreach príomha agus ilchodach atá simplí agus éasca le tuiscint. Ach is minic nach n-éiríonn leo siúd nach féidir leo idirdhealú a dhéanamh idir an dá chineál uimhreacha seo go maith ina gcuid scrúduithe mata. Díreoidh an t-alt seo aird ar na difríochtaí idir an phríomhuimhir agus an uimhir ilchodach ionas go mbeidh siad soiléir in aigne na léitheoirí.

Príomhuimhreacha

Tá a fhios againn cad iad na huimhreacha nádúrtha, ná déanaimid? Tugtar uimhreacha nádúrtha ar na huimhreacha go léir ó cheann ar aghaidh agus scríobhtar iad mar

{1, 2, 3, 4, 5, 6 ...}

Anois is uimhir nádúrtha é Príomh-Uimhir nach bhfágann aon chuid eile nuair a roinntear é féin nó ceann amháin. Ní féidir príomhuimhir a roinnt le haon duine eile seachas an dá uimhir seo. Tugann sé seo le tuiscint nach bhfuil ach dhá fhachtóir d'uimhir phríomha ann toisc nach féidir é a roinnt le haon uimhir eile. Lig dúinn a fheiceáil trí shampla.

7 = 1 x 7

5 = 1 x 5

11 = 1 x 11

Uimhreacha Ilchodach

Tugtar uimhir ilchodach ar aon uimhir nádúrtha atá inroinnte ag aon uimhir eile seachas ceann agus í féin. Lig dúinn glacadh le samplaí.

Uimhir atá inroinnte faoi 3 seachas 9 agus 1, rud a chiallaíonn gur uimhir ilchodach í. Is féidir an rud céanna a rá faoi 8, 10, 12, 15, 18 nó uimhreacha comhchosúla eile mar go bhfuil siad inroinnte ag uimhir seachas í féin agus 1.

Suimiúil, seachas 2, is uimhreacha corr iad na huimhreacha príomha eile, mar shampla, 3, 5, 7, 11, 13, 17, agus mar sin de. Is uimhreacha cumaisc iad gach slánuimhir níos mó ná 2 agus inroinnte ag 2. Mar an gcéanna, cé gur uimhir phríomha í 5, is uimhreacha ilchodacha iad na huimhreacha go léir a chríochnaíonn i 5 agus níos mó ná 5.

Ní uimhreacha príomha ná uimhreacha cumaisc iad 0 agus 1.

Cad é an difríocht idir na Príomhuimhreacha agus na hUimhreacha Ilchodach? Ciallaíonn sé seo nach bhfuil aon fhachtóirí eile acu seachas é féin agus ceann eile. • Tugtar uimhreacha ilchodacha ar na huimhreacha nádúrtha go léir a bhfuil fachtóir amháin eile acu ar a laghad seachas iad féin agus 1. • 2 an phríomhuimhir is lú. • Is uimhreacha ilchodacha iad na huimhreacha go léir a chríochnaíonn i 5 agus níos mó ná 5.