Fuascailt vs Slánú
 

Is féidir an difríocht idir fuascailt agus slánú a mhíniú níos fearr i gcomhthéacs na Críostaíochta mar dhá chreideamh i reiligiún na Críostaíochta. Cé gur gníomhartha Dé iad an dá rud, tá difríocht éigin sa tslí ar chóir do na Críostaithe féachaint orthu. Tá roinnt bealaí ann freisin le breathnú orthu gach téarma. Ós rud é go mbaineann an bheirt acu le daoine a shábháil ó pheaca, is é an rud a rinne idirdhealú idir téarma amháin agus an chaoi a ndéantar an t-airgead seo a shábháil. Mar thoradh air sin, tá difríocht idir an dá choincheap agus caithfear an difríocht seo a thuiscint, chun níos mó eolais a fháil faoi mhadhmas na Críostaíochta. Déanann an t-alt seo plé ar an difríocht idir fuascailt agus slánú a chuspóir.

Cad is Fuascailt ann?

De réir an fhoclóra Oxford English, ciallaíonn fuascailt ‘go n-eascraíonn fuascailt as an Uilechumhacht go díreach as beart a shábháil nó a shábháil ó pheaca, earráid, nó olc. I bhfocail eile, is féidir a rá go bhfuil ról níos mó ag Dia i bhfuascailt ná mar atá i slánú. Creidtear nár tharla fuascailt ach uair amháin sa stair agus gur i rith na hExodus ón Éigipt a tharla sé sin freisin. Sa chás sin, is spéisiúil a thabhairt faoi deara nach ndearna aingeal ná teachtaire de chuid na hUilechumhachta an fuascailt, ach ag an Almighty féin.

Tá creideamh eile ann faoi fhuascailt. Sa mhéid sin, deir diagachtóirí go n-úsáidtear an focal fuascailte nuair a dhéanaimid an cine daonna ar fad. Chun an fhíric a léiriú, deir siad go dtugtar fuascailt ar eachtra nuair a thug an Críost a shaol don chine daonna ar fad ó fhiachas pionóis. Is é sin toisc go ndearna Críost an cine daonna iomlán a fhuascailt.

Difríocht idir Fuascailt agus Slánú

Cad is Slánú ann?

De réir foclóir Oxford English, ciallaíonn an tslándáil rance tarscaoileadh ó pheaca agus a iarmhairtí, a chreid Críostaithe le tabhairt fúthu trí chreideamh i gCríost. ' Is féidir a rá go nglacann teachtaire an fhreagracht litriú a litriú. Bhí Críost ina theachtaire ar an Dia. Is é an Dia a thugann an chumhacht don teachtaire slánú a thabhairt do na daoine. Dá réir sin, tá an teachtaire ceaptha chun an chumhacht a thug an Almighty dó a úsáid chun daoine a tharrtháil ó dheacrachtaí ag an am a bhfuil gá acu leo. Thairis sin, creidtear gur tharla slánú roinnt uaireanta sa stair. Ní chiallaíonn sé ach gur sheol an Almighty teachtairí nó aingeal roinnt uaireanta chun slánú a sheachadadh. Tá sé spéisiúil a fháil amach go gcuirtear roinnt focal eile in ionad an tslánaithe uaireanta mar iontais, míorúiltí agus a leithéidí. Réitíonn coincheap an tslánaithe an bealach don chreideamh go dtarlaíonn míorúiltí ag beannachtaí agus ag fabhar na hUilechumhachta. Tá an cleachtas ann buíochas a ghabháil leis an Almighty agus an teachtaire ansin as gníomhartha fuascailte agus slánúcháin faoi seach.

Ansin, tá creideamh eile ann faoi shlánú. Creideann daoine nuair a úsáideann muid an tslándáil dhomhanda, go ndéanann sé tagairt níos mó do choigilt an duine aonair. De réir sin, tá Críost tar éis gach duine againn a shábháil. Is é sin slánú.

Cad é an difríocht idir Fuascailt agus Slánú?

• Tagraíonn fuascailt agus slánú araon do dhaoine a shábháil ó pheaca.

• Tá níos mó fuascailte i gceist le Dia ná le slánú. Is difríocht mhór é seo idir fuascailt agus slánú.

• Cé go dtógann Dia na reanna i bhfuascailt, tugtar slánú do na daoine trí theachtairí.

• In fhuascailt, tá baint dhíreach ag an Dia agus, i slánú, tá baint dhíreach ag Dia leis.

• Creidtear freisin go dtagraíonn fuascailt do choigilt an chine dhaonna ina hiomláine agus tagraíonn salvation do gach duine a shábháil ó fhiachas an phionóis.

Íomhánna Le caoinchead:

  1. Críost ar an gcros trí Wikicommons (Fearann ​​Poiblí)