Sumerians vs Egyptians

Tá an difríocht idir Sumerians agus Egyptians éagsúla mar go raibh siad mar chuid de dhá sibhialtacht dhifriúla. Is fíric aitheanta stairiúil é gur sibhialtachtaí ársa mór iad Sumerian agus Egyptian. Chónaigh Sumerians ar mhachairí Tigris agus Euphrates, ar a dtugtar Mesopotamia theas, timpeall 5000 R.Ch. D'éirigh le sibhialtacht na hÉigipte, ar an taobh eile, ar bhruach Abhainn na Níle. Cé gurbh fhearr le Sumerians agus Egyptians maireachtáil ar mhachairí torthúla agus go raibh tailte talmhaíochta agus córais pholaitiúla ardfhorbartha acu, léirigh siad difríochtaí freisin eatarthu. Léirigh siad go deimhin go raibh difríochtaí idir iad agus a slite beatha. Lig dúinn níos mó a fheiceáil faoin dá sibhialtacht seo agus an difríocht idir Mion-Shiansaigh agus Éigiptigh go mion.

Cé hiad na Sumerians?

Tugtar Sumerians ar bhaill na sibhialtachta Sumerian. Chónaigh siad ar mhachairí Tigris agus Euphrates, ar a dtugtar Mesopotamia theas, thart ar 5000 R.Ch. Is é an limistéar seo atá á áitiú ag na Sumerians an lá atá inniu ann san Iaráic. Is é ceann de na bríonna atá ag 'Sumer' ná “talamh na dTiarnaí Sibhialta”. Ba iad na déithe a bhí á n-adhradh ag na Sumerians ná dia na bhflaitheas, dia an aeir, dia an uisce agus bandia na talún. Níor adhradh na Sumerians a rí mar dhia.

Tá sé le fios gurbh iad na Sumerians an chéad sibhialtacht a raibh aithne níos fearr uirthi chun córas scríbhneoireachta a fhorbairt a cuireadh chun cinn ó lárphointe de 4000BC. Glaodh an t-ainm cuneiform ar an gcóras scríbhneoireachta a bhí á úsáid ag na Sumerians. D'úsáid siad táibléad cré chun críocha scríbhneoireachta.

Bhí na Sumerians go mór i mbaol ionsaí agus bhí a saol nochta do luaineacht. Mar thoradh air sin, níor ghlac siad bás mar imeacht a gcaithfidh siad a ullmhú go forleathan. Níor leanadh ach gnáth-deasghnátha simplí i gcás báis.

Cé hiad na hÉigiptigh?

Ba iad na hÉigiptigh baill den sibhialtacht Éigipteach, a bhí ag maireachtáil ar bhruach Abhainn na Níle agus creidtear gur tháinig sí chun cinn den chéad uair thart ar 3150 RC. Is iad a chruthaigh na pirimidí atá fós ina n-iontas ar dhaoine. Ba shibhialtacht ardleibhéil iad na hÉigiptigh a thug mórán don domhan.

Nuair a thagann sé chun na ndéithe, thug na hÉigiptigh adhradh do líon mór de dhéithe agus bandéithe a chreidtear a bheith i láthair, agus a raibh smacht acu ar an dúlra. Bhí siad fiú ag adhradh ainmhithe aonair. Chreid siad i deasghnátha agus i dtairiscintí do dhia, ag iarraidh a gcuid cabhrach. Tá sé suimiúil a thabhairt faoi deara gur bhreathnaigh na hÉigiptigh ar an pharaoh, rí na hÉigipte mar dhia beo.

Ceann de na príomhdhifríochtaí idir na Sumerians agus na hÉigiptigh ina slite maireachtála is ea an tuiscint atá acu ar an bhfeiniméan báis agus ar a gcoincheap saoil tar éis báis. Chreid na hÉigiptigh i saol eile agus bhí cleachtais adhlactha ilchasta acu chun a chinntiú go mairfidh a n-anamacha tar éis báis. Ní raibh siad i mbaol ionsaí mar Sumerians agus iad ag stiúradh saol a d'ullmhaigh siad don saol eile. Ba laochra cróga agus iontacha iad.

Nuair a bhaineann sé leis an gcóras scríbhneoireachta le linn sibhialtachta na hÉigipte, d'úsáid na hÉigiptigh papyrus a rinneadh as giolcacha chun críocha scríbhneoireachta. Mar thoradh air sin, is féidir leat níos mó taifead a fháil faoi stair na hÉigipte toisc nach raibh sé deacair teacht ar papyrus nó é a chruthú.

Cad é an difríocht idir Sumerians agus Egyptians?

Ba iad Sumerian agus Egyptian an dá shibhialtacht ársa.

• Suíomh:

• Bhí sibhialtacht Sumerian feadh mhachaire Tigris agus Euphrates, arb í an Iaráic inniu í.

• Bhí sibhialtacht na hÉigipte feadh ghleann na Níle.

• Am:

• Meastar gur tháinig an sibhialtacht sumerianach chun cinn idir 5500 agus 4000 RCh.

• Meastar gur tháinig sibhialtacht na hÉigipte chun cinn den chéad uair thart ar 3150 RC.

• Gods:

• Rinne na Sumerians adhradh ar an bhflaitheas, ar an talamh, ar an aer, agus ar an uisce. Mheas siad gur déithe iad na ceithre cinn seo.

• D'aithin na hÉigiptigh níos mó líon déithe agus bandia ná na Sumerians agus fiú adhradh ainmhithe aonair.

• An Rí a Adhradh:

• Níor mheas na Sumerians go raibh a rialóir mar dhia beo agus níor adhradh dó é.

• Bhreithnigh na hÉigiptigh a rí, an Pharaoh, mar dhia beo agus thug adhradh dó nó di freisin.

• Deasghnátha:

• Bhí na sumerians sásta na ceithre phríomhdhia a adhradh a chreid siad a chruthaigh an saol. Bhí a deasghnátha simplí.

• Bhí deasghnátha reiligiúnacha institiúideacha ag na hÉigiptigh agus chreid siad i dtairiscintí do dhéithe a gcuid cabhrach a fháil.

• Ullmhúchán don Bhás:

• Níor ullmhaigh sumerians le haghaidh báis ná an saol eile ar bhealach mór.

• Chreid na hÉigiptigh sa saol tar éis bháis. Bhí ullmhúcháin iontacha acu freisin don saol eile agus iad ag ullmhú le haghaidh gach rud ina saol.

• Rialtas:

• Bhí rialtas stát-bhunaithe ag na Sumerians áit a raibh gach stát ag feidhmiú mar a bhí siad.

• Bhí rialtas láir ag na hÉigiptigh faoi stiúir an rí a rialaíonn gach rud sa tír.

• Teicneolaíocht Scríbhneoireachta:

• Ba iad na sumerians an chéad sibhialtacht riamh chun córas scríbhneoireachta a fhorbairt. Bhain Sumerians úsáid as táibléad cré chun críocha scríbhneoireachta.

• Bhain na hÉigiptigh úsáid as papyrus chun scríobh.

Íomhánna Le caoinchead:


  1. Abhainn Tigris le Bjørn Christian Törnissen (CC BY-SA 3.0) Good Ra via Wikicommons (Fearann ​​Poiblí)