Fianaise vs Teistiméireacht
 

Nuair a bhaineann sé leis an réimse dlí, tá tábhacht mhór leis an difríocht idir fianaise agus teistiméireacht. Mar is eol dúinn go léir, tá go leor téarmaí i réimse an Dlí is cosúil go bhfuil an bhrí chéanna leo, ach a bhfuil difríochtaí caolchúisí iontu fós. Is féidir a rá uair amháin go léiríonn na téarmaí ‘Fianaise 'agus‘ Teistiméireacht ’an pointe seo is fearr. Cuireann siad isteach ar chonspóid sa mhéid is go dtuigeann go leor againn go minic na téarmaí mar rud amháin agus an rud céanna nuair a bhíonn difríocht bheag idir an dá rud i ndáiríre. Tá an difríocht seo chomh caolchúiseach sin go bhfuil an t-idirdhealú ag dul i léig beagnach mar thoradh air go bhfuil mearbhall ann. Tá an chuid is mó againn ar an eolas beagán faoin téarma ony Fianaise 'a thagraíonn go traidisiúnta do dhearbhú faoi mhionn sa chúirt, nó dearbhú a rinne duine faoi mhionn nó faoi dhearbhú os comhair cúirte dlí. Ní hé an sainmhíniú a thugtar ar an téarma ial Teistiméireacht ’, go háirithe i gcomhthéacs dlí, a bhfuil cur amach ag cuid mhaith againn air.

Cad is fianaise ann?

Mar a luadh thuas, sainmhínítear fianaise go coincheapúil mar dhearbhú sollúnta ag finné faoi mhionn nó dearbhú. De ghnáth déantar an dearbhú seo os comhair cúirte dlí. De ghnáth is féidir fianaise a thabhairt i bhfoirm scríofa nó ó bhéal, cé gur modh dearbhaithe níos coitianta an dara ceann. Baineann an dearbhú seo a rinne an finné leis an ráiteas fíricí a bhaineann le teagmhas, imthoisc nó tarlú áirithe. Aithnítear é freisin mar chineál fianaise, a thugtar chun fíric nó fíricí áirithe a chruthú i gcás. Cuimhnigh, nuair a dhéanann duine dearbhú i cibé foirm faoi mhionn nó faoi dhearbhú, go bhfuil sé / sí ag mionnadh nó ag gealladh an fhírinne a dhearbhú. Dá bhrí sin, muirearófar mionnú éithigh ar dhuine a bhfuil dearbhú bréagach á dhéanamh aige nó á rá fíricí bréagacha nó míchearta.

Difríocht idir Fianaise agus Teistiméireacht

Cad is fianaise ann?

De ghnáth, úsáidtear an téarma ial Teistiméireacht ’chun tagairt a dhéanamh do mholadh scríofa nó ó bhéal de charachtar nó de cháilíochtaí duine nó i leith luach seirbhíse nó táirge. Neartaíonn an sainmhíniú seo gné shuibiachtúil sa mhéid go léiríonn sé tuairim phearsanta nó gurb ionann é agus léiriú meas nó formheasa pearsanta. I gcomhthéacs dlí, áfach, tá sé beagán difriúil. Go traidisiúnta, tagraíonn fianaise i ndlí do ráiteas scríofa a thugtar chun tacú le fíric, fírinne nó éileamh áirithe. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur féidir Teistiméireacht a thabhairt ó bhéal agus nach gá í a bheith i bhfoirm scríofa amháin. Smaoinigh ar Thuairim mar fhormhuiniú i scríbhinn nó ó bhéal nó i dtéarmaí simplí, ceadaithe, fíorais nó éilimh áirithe. I gcásanna áirithe, tagraíonn Teistiméireacht do ráiteas a thacaíonn le Finné finné nó i bhfocail eile ag tacú leis na fíricí mar atá luaite ag finné.

Cad é an difríocht idir Fianaise agus Teistiméireacht?

• Tagraíonn fianaise do dhearbhú a dhéanann duine faoi mhionn nó faoi dhearbhú os comhair cúirte dlí.

• Ar an láimh eile, léiríonn teistiméireacht ráiteas a rinneadh mar thaca le fíric, fírinne nó éileamh ar leith.

• Is é an téarma ony Fianaise 'an ráiteas a dhéanann finné in imeacht dlí.

• I gcodarsnacht leis sin, cuireann Teistiméireacht forlíonadh de shaghas nó rud éigin a úsáidtear chun fianaise a thacú.

Íomhánna Le caoinchead:


  1. Fianaise a thabhairt ag Jeremy112233 (CC BY 3.0)