Is é an príomhdhifríocht idir sin agus a dtuairim go bhfuil coimhlint agus eiscéal ann agus gur forainm sealbhach é. Go beacht, tá an dá fhocal seo litrithe i bhfoirmeacha éagsúla cé go bhfuil siad cosúil le fuaimniú.

Tá dhá fhocal sa Bhéarla a d'fhéadfadh a bheith cosúil leis an mBéarla, ach tá a lán difríochta ann agus an ghramadach i mBéarla maidir lena n-úsáid. Tugtar comhchiallaigh ar na focail seo. Anois, féachann an t-airteagal seo le smaoineamh soiléir a chur i láthair duit faoin difríocht atá idir iad féin agus an tír.

Difríocht idir ann agus a gcuid gramadaí i mBéarla - Comparáid Achoimre_Fig 1

CLÁR

1. Forbhreathnú agus Eochairdhifríocht 2. Cad a Chiallaíonn Meán 3. Cad a Chiallaíonn Meán 4. Cosúlachtaí idir ann agus a gcuid Béarla i nGramadaí 5. Comparáid le taobh - taobh agus a gcuid i mBéarla i bhfoirm Tabular 6. Achoimre

Cad is brí leis?

Is as Old English a rugadh é agus baintear úsáid as mar exclamation agus mar ghnáthamh. Tá frásaí ann freisin a bhaineann úsáid as an bhfocal atá ann, mar atá tú, tá, etc.

Difríocht idir ann agus a gcuid gramadaí i mBéarla

Tá an cineál ann nach féidir a shoiléiriú ach ó am go chéile úsáidtear é mar fhuaim. Léiríonn sé áit nuair a úsáidtear é mar rud nach féidir a shoiléiriú mar atá sa phianbhreith,

Seasann sé ann.

Seo an focal ann a léiríonn an áit ina seasann an duine. Uaireanta úsáidtear i abairtí eisiacha mar atá

Tá sé!

Anseo, úsáidtear an focal atá ann i leithscéal. Go ginearálta, úsáidtear iad in abairtí dearfacha mar atá,

Tá roinnt bréagán sa siopa.

Tá fadhb mhór ar an gcampas.

Sa dá abairt thuasluaite, baintear úsáid astu ar bhealach dearfach.

Uaireanta baintear úsáid as mar fhachtóir fiú nuair a chuirtear é go díreach in aice leis an ainmfhocal i bpianbhreith mar atá,

Coinnigh an leabhar ansin.

Seo an focal a úsáidtear ansin mar fhocal leis an bhfocal a choinneáil. Léiríonn sé an áit ar chóir an leabhar a choinneáil. Tá focal neamhchoitianta ann gur éirigh leis go leor úsáide a bhaint as mar fhrithghnách agus as corraíl.

Cad é a chiallaíonn siad?

Tá a mbunús sa Mheán-Bhéarla. Úsáidtear iad mar chinntitheach. Is eol go maith iad freisin toisc gurb é an fhoirm sheilbhiúil den fhuaimniú iad.

Baintear úsáid as an bhfocal a n-úsáidtear mar fhuaim i gcás tuiseal an fhocailigh mar atá siad san abairt,

Mháirseáil na trúpaí isteach ina gcríoch.

Chuala sí duine a bhí ag bualadh a gclaoige dorais.

Anseo, úsáidtear an focal a n-úsáidtear sa chás sealbhaíoch nó ginideach. Dá bhrí sin, is é an tuiseal ginideach den fhocal iad. I roinnt cásanna, taispeánann siad féin agus iad féin san abairt chéanna is atá siad

Tá a gcuid freagrachtaí ar eolas acu.

Shroich siad a dtithe.

Sa dá abairt thuasluaite, úsáidtear iad féin agus iad féin le chéile. A mhalairt go leor leis sin, ní úsáidtear a n-ainm ach mar fhuaim.

Cad iad na Cosúlachtaí idir ann agus a gcuid gramadaí i mBéarla?

  • Tá agus a bhfuaim cosúil lena chéile, tugtar ainmneacha orthu. Is minic a bhaintear úsáid astu agus iad féin in abairtí.

Céard é an Difríocht idir ann agus a gcuid gramadaí i mBéarla?

Tá vs A n-
Úsáidtear an focal ansin chun áit, suíomh nó am a léiriú.Úsáidtear an focal a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar rud éigin a bhaineann leis na daoine nó na rudaí a luadh cheana nó a aithníodh go héasca.
Catagóir Ghramadaí
Is féidir úsáid a bhaint as mar fhrithghnách agus mar exclamation.Ní úsáidtear ach go forleathan iad mar fhuaim, mar fhoirm ginideach an fhocail.
Úsáid
Is léir go bhfuil áit ann nuair a úsáidtear é mar rud nach féidir a shoiléiriú mar atá sa phianbhreith. Thairis sin, is gnách go n-úsáidtear iad in abairtí dearfacha; Uaireanta úsáidtear é i bpianbhreitheanna neamhghnácha.Is cinntitheoir sealbhach é.

Achoimre - Tá vs a

Is iad na dhá fhocal atá ann agus a n-ainmneacha comhchiallaigh ós rud é go bhfuil fuaimniú cosúil leo. Ach, tá difríochtaí idir iad agus a n-úsáid agus a gcatagóir gramadaí. Is é an difríocht idir an áit agus an rud é go bhfuil coimhlint ann agus gur forainm sealbhach é. Tá gá le heolas fónta a bheith agat i ndifríochtaí na dhá fhocal seo agus gramadach an Bhéarla á chur isteach agat.