Príomhdhifríochtaí - Aistriú Scaireanna vs Tarchur

Is éard atá i gceist le haistriú scaireanna agus tarchur scaireanna araon athrú úinéireachta scaireanna i gcuideachta. Tagraíonn aistriú scaireanna don infheisteoir ag athrú go deonach úinéireacht a scaireanna nó a scaireanna trí iad a thabhairt d'infheisteoir eile. Is meicníocht é tarchur scaireanna trína ndéantar an teideal chun scaireanna a chineachadh trí bhás, comharbas, oidhreacht nó féimheacht. Is é seo an príomhdhifríocht idir aistriú agus tarchur scaireanna.

CLÁR 1. Forbhreathnú agus Príomhdhifríocht 2. Cad is Aistriú Scaireanna ann 3. Cad is Tarchur Scaireanna ann 4. Comparáid Taobh le Taobh - Aistriú Scaireanna + Tarchuir

Cad é Aistriú Scaireanna

Is féidir scaireanna a aistriú mar gheall ar roinnt cásanna mar chaipiteal nua a ardú, scaireanna a thabhairt do dhuine aonair eile nó infheistíocht a aisghabháil (infheistíocht a aisghabháil). Anseo, tugtar an “t-aistrí” ar úinéir bunaidh na scaireanna agus is é an “sealbhóir” sealbhóir nua na scaireanna. Agus scaireanna á n-aistriú, ba chóir 'foirm aistrithe stoic' a chomhlánú agus an t-eolas ábhartha go léir a bhaineann leis an aistriú a lua agus ba cheart an deimhniú scaire a thabhairt don sealbhóir nua freisin. Tá sé d'oibleagáid ar an scairshealbhóir nua dleacht stampa a íoc nuair a aistrítear scaireanna i gcás go bhfuil an sealbhóir ag íoc níos mó ná £ 1,000 chun na scaireanna a fháil.

Is iondúil go mbíonn scaireanna cuideachta phoiblí inaistrithe go saor. Nuair a liostaítear na scaireanna ar an stocmhalartán tá smacht teoranta ar na síntiúsóirí leis na scaireanna. Mar sin féin, d'fhéadfadh sé go mbeadh critéir réamh-chomhaontaithe infheidhme maidir le haistriú scaireanna a shrianadh mar seo a leanas.

Srianta ag na hAirteagail Chomhlachais (AOA)

Leagtar amach sna hairteagail chomhlachais an dóigh a ndéantar an chuideachta a reáchtáil, a rialú agus a úinéireacht. Féadfaidh na hailt srianta a chur ar chumhachtaí na cuideachta chun leas na scairshealbhóirí a chosaint. Féadfaidh AOA freisin cumas na cuideachta scaireanna a athcheannach ag tráth áirithe

Comhaontuithe Scairshealbhóirí

Is comhaontú é seo idir scairshealbhóirí na cuideachta a foirmíodh agus é mar phríomhchuspóir a gcuid infheistíochta a chosaint. Féadfar an cineál comhaontaithe seo a fhoirmiú i dteannta a chéile i measc na scairshealbhóirí uile nó laistigh de rang sonrach scairshealbhóirí. Is féidir clásail a chur san áireamh chun cosc ​​a chur ar pháirtithe neamh-inmhianaithe scaireanna a fháil sa chuideachta a d'fhéadfadh caolú rialaithe a bheith mar thoradh air.

Diúltú an Bhoird Stiúrthóirí

Tugann na hAirteagail Chomhlachais an chumhacht do Bhord na stiúrthóirí glacadh leis an iarraidh ar na scaireanna a aistriú nó a dhiúltú. Má bhraitheann na stiúrthóirí nach bhfuil an t-iarratas ar aistriú ag teacht le leas is fearr na cuideachta ní cheadóidh siad don aistriú dul ar aghaidh. Caithfear rún speisialta a rith i gcás gur mian leis na stiúrthóirí an t-aistriú a dhícheadú.

Difríocht idir Scaireanna a Aistriú agus a Tharchur

Cad is Tarchur scaireanna ann?

Ní mór don aistreoir gníomhas bailí a fhorghníomhú i bhfabhar an aistrí má tá tarchur scaire le tarlú. Sonraítear forálacha a bhaineann le tarchur scaireanna in alt 56 d'Acht na gCuideachtaí 2013. I gcás ina bhfaigheann úinéir na scaireanna bás, cuirfear na scaireanna chuig a n-oidhrí dlíthiúla. Ba chóir go mbeadh ainmneacha na n-oidhrí tairbhíocha cláraithe i gclár chomhaltaí na cuideachta má tá siad le bheith i dteideal scaireanna an scairshealbhóra éagtha.

Is iad na doiciméid is gá chun iarratas a dhéanamh ar tharchur scaireanna scairshealbhóra éagtha,

  • Cóip dheimhnithe den deimhniú báis Deimhniú scaire bunaidh Deimhniú comharbais litir riaracháin Iarratas ar tharchur sínithe ag na hoidhrí dlíthiúla

Cad é an difríocht idir Scaireanna a Aistriú agus a Tharchur?

Scaireanna vs Aistriú Scaireanna
Aistrithe deonach scaireanna a rinne an scairshealbhóir reatha chuig an scairshealbhóir nua.Déantar athrú úinéireachta ar bhás, féimheacht nó oidhreacht scairshealbhóra.
Breithniú
Tá gá le breithniú.Ní gá breithniú a dhéanamh.
Idirghabháil an Bhoird Stiúrthóirí
Is féidir le Bord na Stiúrthóirí diúltú na scaireanna a aistriú.Ní féidir le Bord na Stiúrthóirí diúltú na scaireanna a tharchur.
Oibleagáid
Nuair a aistrítear é, níl aon oibleagáid i leith na scaireanna leis an mbun.Leanann an sealbhóir nua leis an oibleagáid bhunaidh.

Liosta Tagartha:

Cúirtéis Íomhá:

“Bord margaidh-stoc Philippine” De réir Katrina.Tuliao - (CC BY 2.0) trí Wikimedia Commons