Le caoinchead RickThomas.Net

An Difríocht idir Bean Chéile agus Máthair

Feidhmíonn gach duine i róil éagsúla, ach níl gach ról cothrom. Is leanbh le Dia mé, fear céile le Lucia, athair ár bpáistí, agus cara le go leor daoine. Tugaim tús áite do gach ról san ord tábhachta.

Mar shampla, níl iarratais mo chairde níos tábhachtaí ná mo ról mar leanbh Dé, fear céile le Lucia, nó athair dár leanaí. Cuidíonn tosaíocht mo róil go háirithe nuair a bhíonn coinbhleacht fhéideartha idir aon bheirt acu.

Tá go leor ról ag Lucia freisin. Mar shampla, is bean chéile agus máthair í, san ord sin. Bhí sí ina bean chéile sula raibh sí ina máthair agus, ina Tiarna toilteanach, leanfaidh sí de bheith ina bean chéile i bhfad i ndiaidh dár bpáistí a gcuid impireachtaí uathúla, uathrialacha baile a bhunú. Cé go mbeidh sí ina máthair i gcónaí, laghdóidh agus athróidh a ról mar mháthair de réir mar a fhásann ár bpáistí agus a dtógfaidh siad a saol i saol Dé.

 1. Ba é an gaol fear agus bean chéile an chéad phobal daonna a foirmíodh riamh. (Genesis 2:18)
 2. Is pictiúr de Íosa Críost agus a Eaglais é an gaol idir an fear agus an bhean. (Eifisigh 5:32)
 3. Ní beirt daoine an gaol idir an fear agus an bhean, ach flesh amháin. (Eifisigh 5:29)
 4. Spreagtar leanaí chun a dtuismitheoirí a fhágáil chun a dteaghlaigh a chruthú fad is a spreagtar an fear céile agus an bhean chéile fanacht le chéile go dtí go bhfaigheann siad bás. (Genesis 2: 24–25; Eifisigh 5:31)

Comhairle um Pósadh Cabhrach

Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios ag ár bpáistí an difríocht idir bean chéile agus máthair. Is léiriú é seo ar ár bpáistí i gcoinne Lucia. Mhúin muid dóibh, nuair a pheaca siad i gcoinne a máthair, go bhfuil siad ag peaca i gcoinne mo bhean chéile. Agus is é an pheaca i gcoinne mo bhanchéile ná peaca a dhéanamh i mo choinne mar gur flesh amháin mé Lucia agus I.

Is mian linn go dtuigfidh siad ord agus déine a bpeacaí i gcoinne a máthair. Tá sí níos mó ná máthair; is í mo bhean í, agus is flesh amháin sinn. Agus toisc go bhfuil sí “níos mó ná máthair,” tá glao orm aire a thabhairt di. Seo roinnt ceisteanna a chuidíonn liom féinmheasúnú a dhéanamh ar mo chúram do Lucia.

 1. Conas atá tú ag déanamh do bhean chéile a chosaint?
 2. An ligfidh tú do do leanaí coinneáil ar pheaca i do choinne trí pheaca i gcoinne do bhean chéile?
 3. An mbíonn taithí rialta ag do bhean chéile ar do leibhéal ard cosanta agus cúraim?
 4. An bhfeiceann tú do bhean chéile níos mó mar mháthair nó mar bhean chéile? Éist leis an méid a dúirt Peadar ina chéad litir,

Mar an gcéanna, tá fir chéile ina gcónaí le do mhná céile ar bhealach tuisceanach, ag léiriú onóir don bhean mar an soitheach is laige, mar gur oidhrí leat grásta na beatha, ionas nach gcuirfear bac ar do chuid paidreacha. - 1 Peadar 3: 7

Athraíonn Peadar an bpáirc imeartha nuair a deir sé go gcinnfidh an chaoi a gcónaíonn tú le do bhean chéile conas a bhainfidh tú le Dia. Más mian leat caidreamh gan bhac le Dia, tá sé riachtanach maireachtáil go maith le do bhean chéile. Má dhíluachálann tú do bhean chéile, beidh iarmhairtí an Tiarna agat.

Is í A Stradivarius í

Rinne Vicipéid cur síos ar veidhlín Stradivarius ar an mbealach seo,

Is veidhlín nó ionstraim stróicthe eile é Stradivarius a thóg ball den teaghlach Stradivari, go háirithe Antonio Stradivari. De réir a gcáil féin, tá droch-chaighdeán na fuaime tar éis iarracht a dhéanamh iad a mhíniú nó a atáirgeadh. Tá an t-ainm “Stradivarius” ina sárchéim i bhfeidhm freisin chun barr feabhais a ainmniú. Le bheith ar a dtugtar “an Stradivari” d'aon réimse is é sin an rud is fearr ann.

Glaoch ar Ghníomh

Tóg an sainmhíniú Stradivarius agus atreoraigh é do bhean chéile.

Tá Dia ag tógáil agus ag glaoch ar bhean chéile. De réir cháil an Tiarna, cáilíocht a róil agus cé a théann sé léi, rinne sí iarracht iarrachtaí a mhíniú nó a atáirgeadh. Tá an t-ainm “Bean Chéile” tar éis teacht chun bheith ina sárchéim chun barr feabhais a ainmniú. Ní mór a rá gur “bean chéile” é an rud is fearr ann.
 1. Fear céile, an bhfeiceann tú do bhean mar do sheilbh is mó a chothaímid, taobh amuigh de Chríost?
 2. Fiafraigh di inniu cad é mar a bhíonn taithí agat ar do ghrá.
 3. Má tá do leanaí sách sean, iarr orthu a léiriú ar 1 Peter 3: 7 de réir mar a bhaineann sé le do phósadh.

Foilsíodh é ar dtús ag Rick Thomas.