Céard a mhúin 2016 dom: Ár ndifríochtaí neamh-inghlactha

“D'fhéadfadh rud tarlú agus bréag iomlán; ní féidir rud eile a tharlú agus a bheith níos cúramaí ná an fhírinne. ”

- Tim O'Brien, Na Rudaí a Ghnóthaigh siad

Thosaigh mo thuiscint ar choimhlint shóisialta sna Stáit Aontaithe chomh luath le 2012 le dúnmharú Trayvon Martin. De réir mar a tharla na blianta agus de réir mar a tharla lámhach níos mó próifíle choinnigh mé ag féachaint ar an rud céanna arís agus arís eile - cheap gach duine go raibh a gcoincheap nó a léirmhíniú ar an rud a tharla ceart. Ní amháin sin, cheap gach duine go raibh aon duine a bhí ag easaontú leo balbh nó amaideach. Níl i gceist agam an rud atá soiléir a athrá anseo. Ag pointe amháin, chreid mé dá dtiocfadh níos mó daoine i bpáirt lena dtuairimí éagsúla go dtiocfadh an tsochaí ar chomhaontú maidir leis an méid a tharla agus na himpleachtaí atá ann. Bhí mearbhall orm maidir leis an gcaoi a bhféadfadh daoine féachaint ar an bhfíseán céanna a bhí ag duine a lámhaigh nó fear a bhí plódaithe chun báis agus a tháinig chun na gconclúidí sin a bhí difriúil go mór.

Ó shin i leith, agus go háirithe i rith 2016, tá creatlach déanta agam chun discord sóisialta a mhíniú agus chun a mhíniú cén fáth a gceapann mé nach féidir Meiriceánaigh a réiteach go bunúsach lena chéile. Is é an creatlach atá leagtha síos ná go bhfuil taithí ag gach duine, féiniúlachtaí aonair agus féiniúlachtaí grúpa a chinneann a dtuiscint ar mhoráltacht agus ar an tsochaí. Cruthaíonn na difríochtaí seo sa dearcadh - faoi na himthosca institiúideacha cearta - sochaí treibhe atá ina choinne féin. Ina theannta sin, tá suim ag daoine go príomha cuidiú leo féin agus le baill dá fine, agus creideann siad freisin gurb é an rud is fearr don tsochaí a dtuairimí socó-eiticiúla a léiriú.

Thíos tá mo cheithre phíosa fianaise nó cúiseanna atá le mo chreat.

1. “The Righteous Mind”

Is é an leabhar Jonathan Haidt “The Righteous Mind” cén fáth nach n-aontaíonn coimeádaithe agus Liobrálaithe. Cuireann Haidt in iúl gurb é an rud a chinneann seasamh duine ar an scála comhpháirteach an luach a chuireann siad ar bhuanna morálta áirithe. Tá claonadh ag Liobrálaithe béim a leagan ar bhuanna an chineálachta agus na cothroime agus cuireann siad béim mhór ar íospartaigh cos ar bolg a chosaint. Idir an dá linn is minic go mbíonn meas ag coimeádaithe ar rudaí cosúil le dílseacht agus údarás agus luacháil a dhéanamh ar shaoirse an duine aonair.

Is é a shílim go bhfuil sé tábhachtach a fháil amach as leabhar Haidt nach dtagann ár bhféiniúlacht pholaitiúil ó eimpíreach nó ó ró-réasúntacht, ach go dtagann ár bhféiniúlacht pholaitiúil ó bhuanna áirithe a bheith níos airde ná a chéile. Chun é seo a chumadh ar bhealach difriúil, deir síceolaíocht mhorálta nach bhfuil muid réasúnach, mar is mian linn smaoineamh. Ina ionad sin is dóigh le daoine rudaí a bheith fíor agus ansin cuireann siad argóintí loighciúla le chéile chun an fáth a bhfuil a gcuid mothúchán a chosaint. Focal eile leis seo is ea claontacht dearbhaithe nó cuíchóiriú. Is iondúil nach mbeimid in ann a bheith ina n-empiricigh, ina ionad sin déanaimid cinneadh faoi na mothúcháin a theastaíonn uainn a bheith fíor agus na mothúcháin sin a réasúnú ar chúl. Is é sin an fáth go bhfuil argóintí láidre ag coimeádaithe agus ag Liobrálaithe mar go ndéanann siad achomharc ar bhuanna morálta éagsúla. Mar shampla, nuair a chuir ráig siar NFL Colin Kaepernick in aghaidh éagóir agus cos ar bolg sa chóras ceartais choiriúil thacaigh a lán de na saoirsithe leis agus chreid siad go raibh ráiteas trom agus tábhachtach á dhéanamh aige. Idir an dá linn, thuig go leor Poblachtánach go raibh a chuid gníomhaíochtaí dímheasúil do shean-saighdiúirí agus dóibh siúd a bhíonn ag fónamh san arm.

Is é an bealach a nascann sé seo leis an gcreat ná go dtagann an dóigh a dtéann daoine chun luach a chur ar bhuanna áirithe thar dhaoine eile trína dtaithí agus a bhféiniúlacht féin. Mar shampla, mar mhionlach, tuigim go bhfuil meas agam ar bhuanna ceartais agus cothroime mar tá ciníochas feicthe agam agus taithí agam agus mar thoradh air sin mothaím go láidir go bhfuil sé mícheart. Chun é a chur ar bhealach beagán níos soiléire, socraíonn ár dtaithí agus ár bhféiniúlacht conas a bheimid ag vótáil mar go mbíonn tionchar acu ar na buanna a bhfuil luach againn orthu.

2. Toghchán Uachtaráin 2016

Chun tús a chur leis ba mhaith liom a rá nach mbaineann sé seo leis an gcaoi ar bhain Donald Trump amach. Seo é an chaoi a ndeachaigh Donald Trump gar do bhuachan. Níl mé ag caint faoi conas a bhuaigh Trump an dá faoin gcéad deireanach dá daichead a sé faoin gcéad de na toghthóirí, ach tá mé ag caint faoi conas a fuair sé ó thríocha faoin gcéad go daichead a ceathair faoin gcéad de na toghthóirí. Chun é a chur ar a shuaimhneas, ba chóir go mbeadh gníomhartha Donald Trump dícháilithe dó don uachtaránacht. Agus ní labhraíonn sé sin mar liobrálaí ard-aigne - dúirt seasca faoin gcéad de na toghthóirí gur bhraith siad go raibh Donald trump neamhcháilithe chun bheith ina uachtarán, ach bhuaigh sé fós. Is é an rud a dúradh liom go bhfuil an pháirtíocht sa Stát Aontaithe fíor-láidir. Tosaíonn gach páirtí le daichead a cúig faoin gcéad de na toghthóirí toisc gur bhreathnaigh an páirtí eile chomh dona sin. Fuair ​​staidéar taighde Pew amach gurbh é an tiománaí ba mhó a bhí i bpáirtíocht ná gur bhreathnaigh daoine ar bheartais na bpáirtithe eile mar chontúirt don tír.

Is mar gheall ar na cúiseanna a luadh níos luaithe a bhíonn comhpháirtíocht ina phíosa riachtanach den chreat seo. Eascraíonn ár gcreideamh polaitiúil as ár gcuid buanna luachmhara agus tagann ár gcuid buanna ónár dtaithí. Bíonn tionchar mór ag ár bhféiniúlachtaí agus ár dtreibheanna - atá thar a bheith casta - ar ár dtaithí agus is fíor.

Is é an impleacht a bhaineann leis seo go léir go bhfuil treochasacht ag stiúradh comhpháirtíochta - easaontas polaitiúil. Agus is é an rud a tharlaíonn nuair a dhéanann mé treibheanna ná go ndéanaimid daoine eile a fhíorú. Sa chás seo, déanaimid ár bhfreasaitheoirí polaitiúla a iompú ina naimhde nach iad inár n-aghaidh amháin, ach freisin i gcoinne an tsochaí. Mura gcreideann tú go bhfuilim díreach ag féachaint ar an dóigh ar fhreagair daoine tar éis an toghcháin - go háirithe an chaoi ar fhreagair na saoirsí. Ba é an brón a bhí ar na saoirseoirí go raibh Meiriceá tar éis todhchaí an chiníochais, na míthreorach, na seineafóibe agus an eisiaimh a roghnú. Bhí a lán daoine - mé féin san áireamh - den tuairim go raibh torthaí an toghcháin i gcoinne bunús na ndaoine mar dhaoine. I gcás go leor daoine, is ionann toghchán Donald Trump agus tost na mban, LGBTQ +, agus daoine datha.

3. An tUachtarán Elect Donald Trump

Le bheith soiléir, táim ag caint faoi chroí-lucht tacaíochta Donald Trump anseo. Tá mé ag caint faoi na daoine sin a vótáil dó sna bunscoileanna agus iad siúd a bhrúigh air go bua sa toghchán. Sa chás seo is cás-staidéar é seo don chreat. Dá mba rud é go raibh achoimre ar an reitric a chuala mé, bheadh ​​sé cosúil le rud éigin mar seo:

Is dóigh leis na daoine seo atá ag obair den chuid is mó bán gan oideachas coláiste gur theip ar Scothaicme Mheiriceá iad a GOP agus a nDaonlathaithe araon. Tá liobrálacha sóisialta ag na mionlach agus tá siad imníoch le cuidiú le mionlaigh agus le grúpaí sainleasa. Tá an rialtas lán de dhíolacháin nua-liobrálacha nach bhfuil faoi chúram chnámh droma shochaí Mheiriceá - an Mheiriceá laethúil. Faoin riarachán Obama, tá méadú tagtha ar aicme shóisialta na mionlach agus na n-inimirceach ar chostas na ngnáth-Meiriceánaigh seo agus tá an tír á scrios.

Lig dúinn é seo a rith tríd an gcreat. Dearcadh ar an domhan atá bunaithe ar a dtaithí agus a bhféiniúlacht. Seiceáil. Creideamh gurb iad smaointe a dtreasa is fearr don tsochaí. Seiceáil. Creideamh go bhfuil an “eile” nó “an namhaid” go bunúsach dona don tsochaí. Seiceáil.

4. An Chlé agus Frith-Chiníochas

Is féidir an rud céanna a dhéanamh ar an taobh eile den speictream. Maidir leis an tsaincheist maidir le saoirseoirí ciníocha cánacha, tá rud éigin mar seo agat:

Tá ciníochas institiúideach ag dul siar ar an sclábhaíocht agus tá siad fós ag tabhairt aghaidh ar chiníochas institiúideach. Tá an chiníochas sistéamach nua-aimseartha ann den chuid is mó sa chóras ceartais choiriúil a dhéileálann go minic le Meiriceánaigh dhubha as a dtagann bás nó ró-ghéarú. Ní dhéanann an tsochaí troid ghníomhach ar son an cheartais toisc go mbíonn daoine faoi phribhléid agus go ndiúltóidh siad do chiníochas a bheith ann. Is daoine móra iad na daoine nach n-aontaíonn leo, ciníoch agus dul chun cinn Mheiriceá.

Conclúid

Theastaigh uaim deireadh a chur leis seo le rud dóchasach, ach tá an todhchaí ró-neamhchinnte. Aithníonn cuid de dom go bhféadfadh ár rannán mar náisiún a bheith ar neamhréir lena chéile - agus mothaíonn sé sin go mór. B'fhéidir go bhfuil treibheachas i ndán don chine daonna, is cuma an cás. Ach tuigim freisin go bhfuil an t-imthoisc atá againn faoi láthair uathúil. Tuigim go bhfuil ár n-institiúidí polaitiúla, meáin agus sóisialta ailínithe ar bhealach a chuireann rannán chun cinn agus b'fhéidir go n-athróidh sé.

- Bruce Zhang