Céard iad na difríochtaí idir Béarla Mheiriceá agus an Bhreatain Bheag?

Nuair a ghlaoigh George Bernard Shaw ar thíortha na Breataine agus na Stát Aontaithe a bhfuil teanga choitianta amháin eatarthu. Ar an drochuair, is í an fhírinne: in ainneoin go bhfuil ainm na teanga mar an gcéanna, tá éagsúlacht difríochtaí eatarthu a théann i bhfeidhm ar úsáid agus tuiscint chomh maith le puzzles a foghlaimeoirí. Tá sé nádúrtha nach mbeidh deacrachtaí ag cainteoirí dúchais ó dhá mhór-roinn os a choinne a chéile a thuiscint, ach fós féin, tá ceist ann d'eachtrannaigh, a d'fhéadfadh dul isteach sa ghaiste míthuisceana.

Ar dtús, ní raibh ach aon Bhéarla amháin (an ceann Briotanach) a bhí scaipthe ar fud an domhain trí choilíniú. Ba é an cás a bhí ann go díreach an chuma a bhí ar an mBéarla i Meiriceá sa 16ú haois, ach ó shin i leith bhí tionchar ag go leor tosca air:

 • Lonnaitheoirí áitiúla agus treibheanna Indiacha a bhí ina gcónaí i gcríoch SAM;
 • Inimircigh ó thíortha eile a thug foclóir nua;
 • Bunfhocail Mheiriceá a chruthú chun cur síos a dhéanamh ar thimpeallacht nua-aimseartha;
 • Forbairt theicneolaíoch etc.

Léirigh na cúiseanna sin go léir agus roinnt eile gur léir go bhfuil an difríocht idir an Béarla agus na teangacha Béarla.

Is iad cineálacha foclóra na difríochtaí is soiléire idir Béarla an RA agus SAM. Tá liosta mór de na téarmaí a léiríonn go hiomlán difriúil sna tíortha seo agus is é an bealach is fearr chun iad a fhoghlaim ná foclóir a úsáid. Den chuid is mó, baineann sé le tionscail gluaisteán agus iarnróid toisc go raibh siad ag forbairt i ndiaidh coilínithe, ach, ar ndóigh, tá foinsí eile difríochtaí ann, lena n-áirítear:

 • Frásaí idiomatacha: e.e. Stoirm i dtimpeallacht tae vs. Teas i bpota tae
 • Focail Phrasal: e.e. ciallaíonn go leanfaidh tú le grá an ghluaisteáin a thabhairt
 • Focail béarlagair agus balbh: e.e. asal
 • Conjunctions: e.e. i measc vs. i measc
 • Uimhreacha agus méideanna airgeadaíochta: e.g. dhá uair vs. dhá uair, comhartha hash vs punt
 • Réamhfhocal: e.e. labhair le vs. labhair leis
 • Ag insint leibhéil ama agus tógála: e.e. ráithe is déanaí vs. ceathrú tar éis, urlár na talún vs.
 • Oideachas agus iompar: e.e. staidéar vs mór i, carrbhealach dúbailte vs mhórbhealaigh roinnte
 • Beannachtaí: e.e. Nollaig Shona vs Nollaig Shona

Is saincheist eile í an litriú a fhágann go bhfuil an dá theanga Béarla seo an-difriúil. D'aithin foclóir na Stát Aontaithe Noah Webster, a rinne foclóir a ainmníodh ina dhiaidh, na saintréithe litrithe. Agus é á bhac ag an litriú Béarla a bhí neamhréireach agus níos deacra, rinne sé iarracht focail a litriú. Is é an sampla is gile an focal “seal” féin mar go gcuireann Meiriceánaigh iarmhír leis an bhfocal seo san fhoirm a bhí ann roimhe seo, agus deir daoine na Breataine “litrithe”.

Go ginearálta, is féidir leat roinnt difríochtaí coitianta i litriú a chur ar leataobh lena n-áirítear:

-an / -or, -ll / -l, -re / -er, -se / -ze, -oe, -aee -ence--nse, -ogue / -og

Mar shampla: dath datha, taistealaí - lucht siúil, lárionad, anailís a dhéanamh ar anailís, ciclipéid - ciclipéid, cosaint cosanta, monologue - monolog etc.

Tá difríochtaí i bhfuaimniú le sonrú sa dá theanga seo freisin. Ar an gcéad dul síos, is siollaí iad seo a bhfuil béim orthu: tá strus na Fraince caomhnaithe ag Meiriceánaigh ar an siolla deireanach, agus cuireann na Breataine roimhe sin é. Ach tá riail eile ann maidir le briathra atá ag críochnú leis. Bíonn strus ar an gcéad siolla i bhfocail Bhéarla Mheiriceá agus cuireann daoine na Breataine béim ar an dara ceann.

Ar an dara dul síos, is fuaimniú é seo ar ghreamáin den sórt sin mar a bheith, -aonach, -úil, -agánach, -gúil, -ghearrtha. Fuaimníonn Meiriceánaigh na gutaí mar fhuaim iomlán, agus laghdaíonn cainteoirí na Breataine é nó í a ídiú. Tá roinnt difríochtaí ann chomh maith maidir le fuaimniú na gcríochnuithe sin - mar-a -ine.

Is í an ghramadach an dara grúpa is mó difríochtaí. Tá claonadh ag muintir na Breataine rialacha gramadaí níos traidisiúnta a chaomhnú, agus tá athruithe déanta ag Meiriceánaigh ar na rialacha seo, lena n-áirítear:

 1. Úsáid an bhriathair le hainmfhocail chomhchoiteanna: in BrE, caitear le grúpa daoine mar iolra, in AmE - mar uimhir uatha amháin.
 2. Úsáid na dTréimhsí. Is féidir Past Simple Tense a chur in ionad na Foirfe Láithreach i Meiriceá. Is féidir leo freisin pluper a úsáid sna coinníollaí agus sa giúmar foghraíochta. Ní úsáideann daoine na Breataine ‘should’ sna habairtí céanna.
 3. Moirfeolaíocht na mbriathra neamhrialta. Baineann na Breataine úsáid as an dá chineál briathra - rialta agus neamhrialta, agus is fearr le Meiriceánaigh an fhoirm is mó a bheith acu.
 4. Neamhláithreacht nó láithreacht eilimintí comhréire difriúla. Fágfaidh Meiriceánaigh ar lár iad ag úsáid ‘agus’ idir dhá bhriathar, agus is cinnte go gcuirfidh na Breataine é. Tá difríochtaí ann freisin le crapthaí, réamhfhocail, réad indíreach, earraí freisin.

Tá roinnt cásanna gramadaí ilghnéitheacha ann nach bhfuil aon mhíniú cruinn orthu. Baineann sé sin le hainmneacha aibhneacha nó leis an bhfocal ‘freisin’, mar shampla. Cuireann an Bhreatain an focal ‘abhainn’ roimh an ainm agus an focal ‘freisin’ i lár na habairte agus déanann na Meiriceánaigh é sin tar éis agus ag an deireadh go comhfhreagrach.

Tá difríochtaí idir poncaíocht ag Meiriceánaigh agus ag na Breataine freisin:

 1. Stadanna iomlána agus tréimhsí i ngiorrúcháin. Úsáideann Meiriceánaigh stad iomlán i ndiaidh na ngiorrúchán uile fad is a leanann na Breataine an riail nach mór í a úsáid ach amháin nuair nach bhfuil an litir ghiorraithe deiridh ag teacht le litir dheiridh an fhocail iomláin.
 2. Seachnaíonn na Breataine úsáid fleiscín in aidiachtaí ilfhocail, agus déanann Meiriceánaigh iad.
 3. Baineann Meiriceánaigh úsáid as comharthaí athfhriotail dúbailte (“), agus roghnaíonn na Breataine ceann amháin (‘). Cuirtear stad iomlán i ndiaidh comhartha athfhriotail na Breataine, agus cuireann daoine SAM é os a chomhair.
 4. Litreacha a scríobh. Úsáideann muintir na Breataine camóg tar éis na beannachta, agus scríobhann Meiriceánaigh idirstad.

Sa lá atá inniu ann tá mórán Béarla bainte amach ag Béarla Sasanach na Breataine. Tarlaíonn sé sin mar gheall ar chláir na meán, ar scannáin, ar cheol, agus tá an oiread sin de théarmaí na Stát Aontaithe tagtha i mBéarla na Ríochta Aontaithe freisin. Tá tuairimí difriúla ann an bhfuil tionchar dearfach nó diúltach aige ar an teanga, ach fós, cuirfidh domhandú agus tosca eile a gcion leis na hathruithe agus tá cuid acu le feiceáil faoi láthair. Seo roinnt samplaí: Deir Meiriceánaigh agus na Breataine “Táim go maith”, “Dhá uair”, “Scannáin” in ionad “Tá mé breá”, “Dhá uair”, “Scannán”. Ar ndóigh, ní féidir leis an tionchar seo a bheith aon-taobhach agus tá léirithe ón Ríocht Aontaithe a bhfuil tóir orthu i Meiriceá freisin, cé go bhfuil a líon i bhfad níos lú.

Ar dtús, foilsíodh ar Cad iad na Difríochtaí idir Meiriceánach Meiriceánach agus Sasanach?